Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Nie ma związku pomiędzy ćwiczeniami o wysokiej intensywności a zwiększonym stanem zapalnym w łuszczycowym zapaleniu stawów

Nie ma związku pomiędzy ćwiczeniami o wysokiej intensywności a zwiększonym stanem zapalnym w łuszczycowym zapaleniu stawów

Mary Hoff, lekarz medycyny

Źródło: Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii

Badanie, w którym sprawdzano wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na osoby cierpiące na łuszczycowe zapalenie stawów, wykazało wyniki, które mogą zaskoczyć wielu.

Wyniki badania, w którym wzięło udział 67 pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, wskazują, że nie ma jednoznacznych dowodów na obiektywnie zmierzone nasilenie stanu zapalnego po treningu interwałowym o wysokiej intensywności, oceniane za pomocą ultradźwięków i rezonansu magnetycznego.1

„To potwierdza [high-intensity interval training] „Jest bezpieczny w przypadku RZS bez zwiększonej aktywności choroby, przynajmniej u pacjentów z niską lub umiarkowaną aktywnością choroby” – napisali naukowcy.1

W przypadku pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów istnieją kontrowersje dotyczące wpływu treningu i ćwiczeń o wysokiej intensywności na zmiany markerów stanu zapalnego, a niektóre dane sugerują, że ten rodzaj aktywności może zwiększać ryzyko szkodliwych zmian w markerach stanu zapalnego. Niniejsze badanie było analizą randomizowanego, kontrolowanego badania, którego celem była ocena wpływu treningu interwałowego o wysokiej intensywności na aktywność choroby u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów.1

W pierwotnym badaniu 67 pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy interwencyjnej lub grupy kontrolnej. Osoby przydzielone losowo do grupy interwencyjnej wykonywały ustrukturyzowany trening interwałowy o wysokiej intensywności przez 11 tygodni, a osoby z grupy kontrolnej poinstruowano, aby nie zmieniały swoich nawyków ćwiczeń.

Głównymi wynikami pierwotnego badania będącego przedmiotem zainteresowania były różnice w ogólnej ocenie pacjentów, wynikach zmęczenia i bólu mierzonych w 100-milimetrowej wizualnej skali analogowej oraz złożonym wyniku aktywności choroby w 44 stawach po 3 i 9 miesiącach. Wyniki wykazały, że nie ma dowodów na długoterminowy wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na wyniki mierzone po 9 miesiącach, ale osoby w grupie ćwiczącej zgłaszały mniejsze zmęczenie po okresie interwencji.2

W bieżącym badaniu zespół badaczy starał się lepiej zrozumieć tę zależność poprzez dalszą analizę danych z tego eksperymentu. Mając to na uwadze, naukowcy zaprojektowali badanie tak, aby w ramach badania oceniać zmiany zapalne u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów za pomocą ultradźwięków i rezonansu magnetycznego. U wszystkich 67 pacjentów dostępne były pomiary ultradźwiękowe do analizy, a dla podzbioru 41 pacjentów dostępne były dane MRI.1

READ  Badania: Móżdżek może odgrywać kluczową rolę w autyzmie

Głównymi wynikami analiz były proporcje ze zwiększonym wynikiem badania ultrasonograficznego w trybie jasnym i sygnałem dopplera mocy (PD) dla stawów, zapalenia oraz wynikiem BME dla stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa w przypadku spondyloartropatii-Research-Consortium-Canada (SPARCC)-BME dla stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa w obu grupach .1

Po analizie wyniki wykazały, że odsetek pacjentów z podwyższonym wynikiem jasności ultrasonograficznej wynosił odpowiednio 32% i 28% w grupie ćwiczącej i kontrolnej. Ocena wyników PD ujawniła, że ​​wzrost wyników PD stawów nastąpił odpowiednio od 7% do 10% w grupach ćwiczących i grupie kontrolnej, podczas gdy wzrost wyników PD emocji nastąpił pomiędzy 32% a 315 odpowiednio w grupach ćwiczących i kontrolnych. Analiza MRI wykazała zwiększoną punktację BME stawu krzyżowo-biodrowego u 6% w grupie ćwiczącej i 10% w grupie kontrolnej. W przypadku BME kręgosłupa w badaniu MRI wzrost zaobserwowano u 6% grupy ćwiczącej i 5% grupy kontrolnej.1

„W tym [randomized controlled trial]Nie było jednoznacznych dowodów na zwiększone ryzyko zapalenia po trzech miesiącach [high-intensity interval training]ocenia się za pomocą obiektywnych wskaźników, takich jak [ultrasound] Stawy obwodowe i nerwy, a także MRI [bone marrow edema] Porównanie stawu krzyżowo-biodrowego i kręgosłupa [high-intensity interval training] „Grupa z grupą kontrolną” – napisali śledczy.1

Bibliografia:

  1. Thomsen RS, Nielsen TL, Haugberg J i in. Zmiany zapalne u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów po treningu interwałowym o wysokiej intensywności oceniane za pomocą ultrasonografii i rezonansu magnetycznego, randomizowane badanie kontrolowane. BMC to choroba układu mięśniowo-szkieletowego. 2023;24(1):743. Opublikowano 19 września 2023 r. doi:10.1186/s12891-023-06871-3
  2. Thomsen RS, Nilsen TIL, Haugeberg G, Bye A, Kavanaugh A, Hoff M. Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na aktywność choroby i chorobę u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: randomizowane badanie kontrolowane. Opieka nad zapaleniem stawów (Hoboken). 2019;71(4):530-537. doi:10.1002/acr.23614