Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Moderna otworzy międzynarodowe centrum usług biznesowych w Warszawie

Firma kończy sześć biznesów w Europie

Centrum serwisowe planuje zatrudnić około 160 pracowników, gdy będzie w pełni operacyjne

Moderna, Inc. (NASTAK: MRNA), firma biotechnologiczna będąca pionierem w leczeniu i szczepionkach w postaci messengerowego RNA (MRNA), ogłosiła dzisiaj plany utworzenia międzynarodowego centrum usług biznesowych w Warszawie. Centrum Moderna International Business Services (MIPS) uzupełnia działalność sześciu firm zajmujących się prawem biznesowym, które zostały już założone w całej Europie.

Centrum MIBS będzie służyć rozwijającej się międzynarodowej działalności Moderna, zapewniając kluczowe funkcje, w tym finanse, świadomość farmaceutyczną, zasoby ludzkie i usługi cyfrowe. Oczekuje się, że centrum będzie w pełni funkcjonalne zatrudniać około 160 pracowników. Moderna planuje rozpocząć działalność w trzecim kwartale tego roku.

„Cieszymy się, że możemy zwiększać naszą obecność w Europie” – powiedział Stephen Boncel, dyrektor generalny Moderna. „Warszawa ma dostęp do wydajności, kosztów operacyjnych, klimatu biznesowego i jakości infrastruktury tego globalnego centrum usług biznesowych”.

Centrum MIBS zapewni nowe możliwości i możliwości, które pomogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na globalne operacje biznesowe Modernna. Ponadto będzie odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu informacji biznesowych w zakresie ulepszania, upraszczania i standaryzacji procesów.

O firmie Moderna

W ciągu 10 lat od powstania Modernna ewoluowała od organizacji na poziomie badań naukowych do zaawansowanych projektów w dziedzinie komunikacyjnego RNA (MRNA), firmy z różnorodnym portfolio szczepionek i terapii medycznych w sześciu trybach, rozległej własności intelektualnej portfolio W obszarach obejmujących tworzenie MRNA i nanocząsteczek lipidów oraz zintegrowany zakład produkcyjny, który umożliwia kliniczną i komercyjną produkcję z niespotykaną szybkością. Moderna utrzymuje sojusze z wieloma krajowymi i zagranicznymi rządami oraz współpracownikami biznesowymi, dzięki czemu może prowadzić zarówno badania naziemne, jak i szybkie pomiary produkcji. Ostatnio możliwości Moderna zostały zintegrowane, aby umożliwić rozpoznanie jednej z najwcześniejszych i najskuteczniejszych szczepionek przeciwko zakażeniu COVID-19.

Platforma MRNA firmy Moderna zapewnia ciągłe postępy w zakresie podstawowych i użytecznych nauk o MRNA, technologii dystrybucji i produkcji, a także leczeniu chorób zakaźnych, raka układu odpornościowego, chorób rzadkich, chorób serca i chorób autoimmunologicznych, a także umożliwia opracowywanie szczepionek. Obecnie w tych obszarach leczenia trwają 24 projekty rozwojowe, a 14 projektów trafiło do kliniki. Od sześciu lat Moderna jest uznawana przez naukę za wybitnego szefa biofarmaceutycznego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.modernatx.com.

READ  Platica otwiera polską siedzibę w Browarach Warszawskich

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące znaczenia Ustawy o reformie prywatnych papierów wartościowych z 1995 r., Która obejmuje: Zmieniona: Utworzenie Międzynarodowego Centrum Biznesu w Warszawie; Czas na utworzenie centrum biznesowego oraz ostateczną liczbę pracowników i czynności do wykonania; I utworzenie globalnych filii biznesowych. W niektórych przypadkach stwierdzenia perspektywiczne można zidentyfikować za pomocą takich terminów, jak „preferencja”, „może”, „musi”, „może”, „oczekiwać”, „strategie”, „plany”, „cele”, „oczekiwać”. „Wierzy”, „Ocenia”, „Przewiduje”, „Możliwe„ Kontynuuje ”lub inne słownictwo tych terminów, które są negatywne lub porównywalne, chociaż nie wszystkie stwierdzenia perspektywiczne zawierają te słowa. Stwierdzenia perspektywiczne zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie są obietnicami ani gwarancjami i nie należy nadawać im niepotrzebnej wiarygodności, ponieważ zawierają one znane i nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki, z których wiele jest poza kontrolą współczesności, a ich faktyczna wyniki różnią się od poprzednich, ujawnione lub zaznaczone. Te czynniki ryzyka, niepewności i inne czynniki obejmują: fakt, że nigdy nie było produktu biznesowego wykorzystującego technologię MRNA; Dostawca technologii szybkiego reagowania w aplikacji M oderna jest wciąż rozwijany i wdrażany; Obserwowany dotychczas profil bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności szczepionki moderna COVID-19 może się drastycznie zmienić po ciągłej analizie danych testowych lub po komercjalizacji; Pomimo ciągłej współpracy z FDA lub innymi agencjami regulacyjnymi, FDA lub inne agencje regulacyjne mogą nie zgadzać się z treścią naszych zgłoszeń, takimi jak strategie zatwierdzania przez firmę, projekty badań klinicznych, procedury i procedury lub wystarczająca ilość przedłożonych danych. ; Mogą wystąpić opóźnienia w dotrzymywaniu terminów produkcji lub dostaw lub przerwy w planach dystrybucji nowoczesnej szczepionki COVID-19; Czy jakiekolwiek wnioski o pozwolenie biologiczne i / lub wnioski o zezwolenie na stosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych mogą zostać złożone i ostatecznie zatwierdzone przez organy regulacyjne; Niekorzystne skutki globalnych epidemii COVID-19, takie jak przegląd regulacyjny, badania produkcyjne i kliniczne, zakłócenia w łańcuchu dostaw, niekorzystny wpływ na systemy opieki zdrowotnej i globalne spowolnienie gospodarcze; Inne rodzaje ryzyka i niepewności opisane pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” w najnowszym raporcie rocznym Moderna na formularzu 10-K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a następnie w S.E.C. Na stronie internetowej SEC www.sec.gov. Moderna odmawia jakiegokolwiek zamiaru lub odpowiedzialności za aktualizację lub modyfikację jakichkolwiek perspektywicznych stwierdzeń zawartych w tej informacji prasowej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, dotyczących nowych informacji, przyszłych zmian lub w inny sposób. Te perspektywiczne stwierdzenia opierają się na aktualnych oczekiwaniach Modernny i mówią tylko o jej aktualności.

READ  Recenzja Eurowizji 2023: Polska Blanca z „Solo”

Zobacz oryginalną wersję na Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210519005526/en/

Łączność

Nowoczesna komunikacja

Głoska bezdźwięczna:
Colin Hussey
Dyrektor ds. Komunikacji korporacyjnej
617-335-1374
Colin.hassimadernox.com

Inwestorzy:
Lavina taluk
Starszy wiceprezes i dyrektor ds. Relacji inwestorskich
617-209-5834
[email protected]