Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Inicjatywa dotycząca konwersji daje „znaczny” impuls w stosowaniu leków biopodobnych Remicade

Inicjatywa dotycząca konwersji daje „znaczny” impuls w stosowaniu leków biopodobnych Remicade

30 stycznia 2024 r

2 minuty czytania

Nie mogliśmy przetworzyć Twojej prośby. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą [email protected].

Główne podejście:

  • Zmiana na biopodobny infliksymab zakończyła się sukcesem u 63,5% pacjentów stabilnych klinicznie.
  • Większość pacjentów, którym nie udało się zmienić leku, jako przyczynę podała osobiste preferencje.

Jak wynika z danych, inicjatywa mająca na celu zmianę klinicznie stabilnych pacjentów z leku Remicade na lek biopodobny doprowadziła do znacznego wzrostu stosowania leków biopodobnych w klinikach reumatologii i gastroenterologii w ramach systemu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Północnej Karoliny.

„W rozmowach z pacjentami wielu z nich miało istotne pytania dotyczące dostępnych danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność przy zmianie produktu oryginalnego na lek biopodobny”. Sarah Steadman, PharmD, CPP, Lekarz z Centrum Medycznego Uniwersytetu Północnej Karoliny (UNC) w Chapel Hill powiedział Healio. „Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że my i nasi pacjenci odniesiemy korzyści z dodatkowych informacji klinicznych, uzupełniających istniejącą literaturę na temat stosowania leków biopodobnych”.

Wykres przedstawiający preferencje pacjenta, ubezpieczenie lub koszt, nietolerancję i niedostępność, w kolejności malejącej, jako najważniejsze zgłaszane przez pacjentów powody niepowodzenia w przejściu na lek biopodobny infliksymab.
Dane Steadmana S i in. J Manag Care Spec Pharm. 2023;doi:10.18553/jmcp.2024.30.1.22.

Według Steadmana i współautora Jin Jiang, PharmD, BCPS, BCGP, CPP, Również w ramach Centrum Medycznego UNC kliniki reumatologii i gastroenterologii systemu opieki zdrowotnej rozpoczęły w 2021 r. inicjatywę mającą na celu przejście pacjentów z oryginalnego infliksymabu (Remicade, Janssen) na jeden z dwóch leków biopodobnych — Renflexis (infliksymab-abda, Samsung Bioepis) lub Avsola (infliksymab)- AXK, Amgen). Aby porównać wyniki kliniczne pacjentów, których zmieniono na leczenie z tymi, którzy stosowali wyłącznie lek oryginalny lub lek biopodobny, Steadman i Jiang przeprowadzili retrospektywny przegląd elektronicznych kart zdrowia.

READ  Boeing Starliner podejmuje drugi bezzałogowy lot na stację kosmiczną | nowości naukowe i technologiczne

Inicjatywa Konwersji Leków Biopodobnych realizowana była w ramach Przychodni Reumatologii i Gastroenterologii UNC. Świadczeniodawcy wybierali każdego pacjenta na podstawie jego stabilności klinicznej i przewidywanej otwartości na zmianę, a następnie zalecali lek biopodobny i wspierali go literaturą i zasobami. Na potrzeby bieżącej analizy badacze ocenili liczbę pacjentów, którzy kontynuowali przyjmowanie każdego leku biopodobnego, a także dane dotyczące działań niepożądanych i nastawienia pacjentów.

Spośród wszystkich 180 pacjentów objętych badaniem 85 (47,2%) zostało uznanych przez świadczeniodawców za odpowiednich kandydatów do zmiany lekarza, z czego 54 (63,5%) pomyślnie przeszło tę zmianę.

Zdaniem badaczy, którzy opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie Journal of Managed Care i apteki specjalistycznej, Najczęstszą przyczyną wśród pacjentów, którym nie udało się zmienić lekarza, były preferencje pacjenta (n = 11), a innymi powodami były niedostępność (n = 5), ubezpieczenie lub koszt (n = 7) lub nietolerancja (n = 6). i „Nieznane” (n = 2).

Pacjenci zgłosili łącznie 35 zdarzeń niepożądanych, z których 17 można było przypisać biopodobnemu infliksymabowi. Do najczęściej zgłaszanych problemów należały zapalenie transaminitis, reakcje na wlew, zmęczenie, nudności i reakcje skórne. Naukowcy napisali, że te 17 zdarzeń niepożądanych przypisywanych lekom biopodobnym stanowi 9,4% całkowitej populacji objętej badaniem.

Dodali, że wśród „niewielkiej części” pacjentów, którzy dokonali konwersji, objawy same zgłaszały się jako nasilające się. Powołując się na przypadki, w których podano tylko jedną do czterech dawek biologicznych, badacze napisali, że możliwe jest, że „w większości przypadków” pacjenci nie otrzymali wystarczających dawek. Zauważyli również, że trudno było stwierdzić, czy objawy uległy pogorszeniu w wyniku zmiany leku, czy też „chorób alternatywnych”.

„Dochodzimy do wniosku, że wysiłki mające na celu konwersję pacjentów stabilnych klinicznie na produkt biopodobny zaowocowały znacznym wzrostem stosowania leków biopodobnych w systemie opieki zdrowotnej” – napisali Stedman i Jiang. „Uważa się, że przyniosło to znaczne korzyści finansowe naszej instytucji i pacjentom, bez utraty ogólnej kontroli klinicznej”.