Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Energías Renovables

Hydrogen – Hydrogen Utopia rozszerza tworzywa sztuczne na projekty wodorowe w Polsce

RZZO ściśle współpracuje z samorządem, a List Intencyjny został podpisany w obecności i przy pełnym poparciu Beaty Klimek, burmistrz Ostrowa Wielkopolskiego, skromnej wielkości, ok. 70 tys. mieszkańców, oraz wiceburmistrza Mikołaja Kostki. Firma, wraz z burmistrzem, wykazała się dużym zaufaniem do technologii HUI, a umowa podpisana w majestatycznym Ratuszu podkreśla kluczowy moment zarówno dla Ostrowa, jak i HUI.

Proces HUI z odpadów z tworzyw sztucznych na wodór, wykorzystujący technologię Powerhouse Energy Group Plc (PHE) DMG, jest wydajną, solidną, naukowo ugruntowaną i przyjazną dla środowiska technologią, która przekształca zużyte tworzywa sztuczne w źródło energii. Systemy są skalowalne i dostosowywane do specyfiki i specyfiki witryny. Elektrownię można zbudować na powierzchni zaledwie 1,5 hektara i łatwo przymocować do istniejących zakładów przetwarzania odpadów. HUI nabyło wyłączne prawa do sprzedaży technologii PHE DMG na Węgrzech, w Polsce i Grecji oraz niewyłączne prawa do reszty świata. Nawiązała silne sojusze z wiodącymi graczami w swoich dziedzinach, takimi jak Linde (wiodąca na świecie grupa gazów przemysłowych), Sweco (jedna z wiodących europejskich firm konsultingowych w zakresie inżynierii, inżynierii i ochrony środowiska) oraz Electron Thermal Processing (specjalistyczny holenderski dostawca systemów obróbki cieplnej) w w celu zapewnienia pomyślnego wdrożenia swoich systemów.

RZZO powstało w związku ze zmianami w gospodarce odpadami w Polsce oraz nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie, w celu usprawnienia istniejących obiektów i działalności. Posiada wieloletni kontrakt na gospodarowanie odpadami komunalnymi z miastem Ostrów Wielkopolski i wybudował na tym terenie szereg nowoczesnych obiektów gospodarki odpadami. W ramach listu intencyjnego RZZO zgodził się, zgodnie z ostateczną umową, że dostarczy działkę w jednym ze swoich obiektów w urządzenia potrzebne do obsługi zakładu odpadów tworzyw sztucznych HUI dla wytwórni wodoru oraz zapewni wszelką niezbędną pomoc w zakresie związku z pozwoleniem na budowę i dostarczy surowe odpady z tworzyw sztucznych potrzebne do obsługi instalacji.

READ  Surowy drugi kwartał BTC przewyższa zarobki Tesli, podczas gdy ETH może spaść o 30%

Planowana instalacja w RZZO będzie mogła przerabiać do 40 ton odpadów z tworzyw sztucznych dziennie i produkować do 2-3 ton wodoru dziennie oprócz energii elektrycznej i ciepła. RZZO zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, aby pomóc w uzyskaniu finansowania stacji z Unii Europejskiej, dotacji krajowych lub lokalnych i/lub funduszy prywatnych. RZZO zaoferowała również pełną pomoc w znalezieniu partnerów zewnętrznych dla wodoru i energii produkowanej przez zakład. Energia cieplna wytwarzana przez zakład prawdopodobnie będzie dostarczana do systemu ciepłowniczego.

Ogólnie rzecz biorąc, HUI jest ukierunkowany na obszary, w których istnieje duże zainteresowanie ze strony sektora prywatnego lub możliwe jest uzyskanie potencjalnego wsparcia finansowego i/lub gdzie dostępne są źródła dotacji i pożyczek finansowane przez UE i/lub rząd, takie jak Fundusz Sprawiedliwej Przemiany UE, który pomaga społecznościom, które polegać na paliwach kopalnych, aby przejść w kierunku neutralności klimatycznej. Flagowy projekt HUI planowany jest w Koninie w Polsce.

Po podpisaniu umowy między HUI a miastem Konin w lutym 2021 r. renomowana firma inżynierska Sweco złożyła już OOŚ w pobliżu istniejących w mieście zakładów przetwarzania odpadów, a projekt ma zostać uchwalony w przyszłym roku. Utworzenie obiektu w podobnym modelu w Ostrowie to ekscytująca perspektywa i wspólnie obaj producenci mogą wykazać zalety rozwiązania podwójnego zagrożenia środowiskowego, jakim jest przeciążenie tworzywami sztucznymi i spalanie paliw kopalnych, ponieważ Polska wycofuje wszystkie zakłady w celu dekarbonizacji gospodarki na podstawie uzależnienia od paliw kopalnych z pokolenia na pokolenie.

– Ambicja RZZO jako firmy ściśle współpracującej z samorządem Ostrowa Wielkopolskiego wyraźnie pokazuje, że razem mają ambicję bycia w czołówce – powiedziała Alexandra Benkovska, CEO HUI. Ich duch przedsiębiorczości i przyszłościowego myślenia jest namacalny. Motywacja do zastosowania przyszłych technologii w obszarze elektrofizjologicznym. Moje doświadczenia z RZZO i urzędnikami miejskimi były bardzo pozytywne i jestem pewien, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc spłukać odpady z tworzyw sztucznych HUI do systemu wodorowego w okolicy”

READ  Recenzja fotela do gier Mavix M5: polerowanie na stojaku

Dodatkowe informacje:

Hydrogen Utopia International PLC (HUI)