Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Francuskie związki zawodowe rolników wzywają do zaprzestania protestów w związku z przedstawieniem przez premiera nowych środków |  Aktualności

Francuskie związki zawodowe rolników wzywają do zaprzestania protestów w związku z przedstawieniem przez premiera nowych środków | Aktualności

Gabriel Attal zapowiedział „przyszłość” dla francuskiego sektora rolnego i obiecał rozwiązania mające na celu zwalczanie zakazów i oszustw.

Po otrzymaniu obietnic pomocy rządowej czołowe francuskie związki zawodowe rolników wezwały do ​​zniesienia ogólnokrajowych barier w zakresie wynagrodzeń, podatków i regulacji.

Francuscy rolnicy przez dwa tygodnie blokowali drogi w całym kraju w wyniku protestów, które w zeszłym tygodniu rozprzestrzeniły się po całej Europie.

Rolnicy protestują przeciwko spadającym dochodom, przepisom i temu, co nazywają nieuczciwą konkurencją z zagranicy.

Arnaud Rousseau, przewodniczący największego związku obszarów wiejskich FNSEA i prezes Young Farmers (JA) Arnaud Guillot, zorganizowali w czwartek konferencję prasową, aby ogłosić zawieszenie środka.

Oświadczenie nastąpiło po obietnicach premiera Gabriela Attala dotyczących gotówki, złagodzenia przepisów i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, po drugiej fali rządowych ustępstw w ciągu tygodnia.

Przemówienie Gabriela Attala miało miejsce, gdy karawany setek rolników wywołały chaos przed siedzibą Unii Europejskiej, wzywając przywódców na szczycie UE do zapewnienia ulgi w obliczu rosnących cen i biurokracji.

„Pytanie zadawane obecnie w całej Europie: czy istnieje przyszłość dla naszego rolnictwa? Oczywiście odpowiedź brzmi tak” – powiedział Attal.

Rolnik staje na szczycie traktora, aby zrobić sobie zdjęcie podczas protestu zwołanego przez lokalne oddziały głównych związków zawodowych rolników [Frederick Florin/AFP]

Attal ogłosił, że Francja ze skutkiem natychmiastowym wprowadzi zakaz importu owoców i warzyw pochodzących spoza Unii Europejskiej, które zostały poddane działaniu tiakloprydu – środka owadobójczego obecnie zakazanego w UE.

Powiedział także, że we Francji nie zostaną zakazane żadne pestycydy dozwolone w innych krajach UE. Oświadczenie było odpowiedzią na prośbę francuskich rolników, którzy potępili rygorystyczne przepisy Francji dotyczące produktów pestycydowych w porównaniu z krajami sąsiednimi.

„namacalny postęp”

Dodał, że Francja zaproponuje utworzenie „europejskich sił nadzoru” w celu zwalczania oszustw, zwłaszcza w zakresie przepisów zdrowotnych i zwalczania importu produktów spożywczych zgodnych z europejskimi i francuskimi normami zdrowotnymi.

Attal powtórzył również, że Francja pozostanie przeciwna podpisaniu przez UE umowy o wolnym handlu z grupą handlową Mercosur.

READ  Rohan Gray opowiada o tym, jak wybicie platynowej monety może rozwiązać kryzys pułapu zadłużenia USA

Powiedział: „Nie ma wątpliwości co do akceptacji tego traktatu przez Francję”.

Powiedział, że cele rządu w ramach nowo ogłoszonych środków to „przywrócenie wartości żywności” i „zwiększenie dochodów rolników, ochrona ich przed nieuczciwą konkurencją i uproszczenie ich codziennego życia”.

Attal zapowiedział także pomoc w wysokości 150 milionów euro (162 miliony dolarów) dla hodowców bydła oraz obniżkę podatków od gospodarstw rolnych przekazywaną starszym pokoleniom młodszym.

Minister rolnictwa Marc Visnot, przemawiając po Attal, zapowiedział pakiet o wartości 2 miliardów euro (2,16 miliarda dolarów) na finansowanie pożyczek dla rolników, którzy zostaną rolnikami.

Rząd francuski zapowiedział nałożenie kar finansowych na grupy działające w branży spożywczej i supermarkety, które nie przestrzegają ustawy z 2018 r. mającej na celu płacenie rolnikom uczciwych cen. W przypadku przedsiębiorstw, które nie przestrzegają tych zasad, kara może wynieść do 2 procent przychodów ze sprzedaży.