Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

bne IntelliNews – ING: Polska inflacja nadal rośnie w solidnym tempie, ale na razie udało się uniknąć recesji

Główny Urząd Statystyczny potwierdził swój szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za październik na poziomie 17,9% r/r. Szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła do 11,2% z 10,7% r/r we wrześniu. Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego podzielają nasze obawy związane z wysoką inflacją bazową. Zasadniczo jednak Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych.

Z szybkiego szacunku CPI wiedzieliśmy już, że duży wzrost cen żywności i paliw był głównie odpowiedzialny za wzrost inflacji w ubiegłym miesiącu w porównaniu do września. Z drugiej strony, presja ze strony nośników energii była nieco mniejsza, gdyż ceny rosły nieco wolniej (1,9% m/m) niż w sierpniu i wrześniu, głównie za sprawą wyhamowania wzrostu cen węgla. Nie zmienia to faktu, że nośniki energii są teraz o 40% droższe niż przed rokiem, mimo tarczy antyinflacyjnej (obniżki VAT i podatków) obejmującej ceny energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej oraz regulowanego zamrożenia cen przez cały 2022 rok.

Obecnie obserwujemy skutki szoku energetycznego (droższe paliwa i nośniki energii), ale najbardziej niepokojące zjawisko to rozprzestrzenienie się tego szoku na gospodarkę i dalsze rozprzestrzenianie się podwyżek cen z powodu efektów wtórnych. Szybko rosnąca inflacja bazowa potwierdza, że ​​impuls z tej strony jest silny, a jego wpływ na ceny może być długotrwały. Na podstawie październikowych danych o strukturze CPI szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła o około 1,1% miesiąc do miesiąca do 11,2% z 10,7% rok do roku we wrześniu.

Ekonomiści banku centralnego podzielają nasze obawy związane z wysoką inflacją bazową i rozłożeniem wzrostu cen w całej gospodarce. Narodowy Bank Polski w swojej prognozie na listopad stwierdził, że wyższe oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych przekładają się na większą akceptację wyższych cen w wielu sektorach gospodarki, przyczyniając się do ich kontynuacji. Jednocześnie protokół z październikowego posiedzenia wskazywał, że przy oczekiwaniach inflacyjnych przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i profesjonalnych prognostów poziom realnych stóp procentowych pozostaje ujemny. Mimo to RPP zasadniczo zdecydowała się zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych i przyjęła postawę wyczekującą. Decydenci polityczni wolą stopniowy i powolny spadek CPI od celu. Naszym zdaniem te rozwiązania oznaczają, że ostatecznie koszt walki z inflacją będzie wyższy.

READ  Trener Polski gra 17-letniego bramkarza Gabriela Słoninę 21.04.2022

Polska unika recesji, ale przed nami wyboista droga

Zgodnie z naszą prognozą, polska gospodarka wzrosła w III kw. 2022 r. o 3,5% r/r (konsensus: 3,0% r/r) przy odbiciu aktywności o 0,9% kw/kw (wyrównany sezonowo) po spadku o 2,3% kw/kw 22. . W ten sposób Polska uniknęła załamania technicznego, ale przygotowuje się na nadchodzące trudne miesiące.

Według wstępnych szacunków wzrost PKB spowolnił do 3,5% r/r w III kw. 2022 r. z 5,8% r/r w II kw. 2022 r. Niższa roczna dynamika wzrostu wynikała z wyższej bazy odniesienia z ubiegłego roku oraz przesunięcia cyklu zapasów, co nie zwiększa już PKB, tak jak miało to miejsce w pierwszej połowie 2022 r.

Dane wyrównane sezonowo pokazują, że wybuch wojny na Ukrainie spowolnił aktywność gospodarczą w II kwartale 2020 r. (spadek PKB o 2,3% kw/kw). Jednak w III kw. 22 nastąpiło silne odbicie (0,9% kw/kw) i gospodarka uniknęła technicznej recesji.

Przemysł i eksport mają się dobrze

Nie znamy jeszcze składu wzrostu gospodarczego (zostanie on opublikowany 30 listopada), ale dane o wysokiej częstotliwości sugerują, że branża nadal radzi sobie dobrze. To bardzo jasny punkt dla polskiej gospodarki i główny punkt, w którym od początku pandemii wypada lepiej niż regionalne odpowiedniki.

W III kwartale 2022 roku produkcja była wspierana przez usprawnienia w łańcuchach dostaw (w tym dostępność półprzewodników), co zwiększyło produkcję w Polsce i wśród naszych partnerów handlowych. Saldo handlu zagranicznego prawdopodobnie pozytywnie wpłynęło na roczny wzrost PKB, podczas gdy konsumpcja i inwestycje miały znacznie mniejszy pozytywny wpływ, ponieważ rosły znacznie wolniej niż w poprzednich dwóch kwartałach. Szacujemy, że wzrost w całym 2022 roku będzie bliższy 5% niż 4% (około 4,8%), w porównaniu do 6,8% wzrostu w 2021 roku (po rewizji).

Słabe perspektywy na kolejne kwartały

READ  Polska i Korea Południowa podpisują umowy w sprawie projektu energetyki jądrowej | Aktualności Energetyki Jądrowej

Perspektywy są ponure ze względu na pogarszające się rynki zewnętrzne (możliwa recesja w Niemczech) oraz zaostrzenie warunków finansowych w Polsce i za granicą (wysokie stopy procentowe). Ponadto wysoka inflacja wpływa na realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, ponieważ wzrost płac nie nadąża za wzrostem cen. Towarzyszą temu niekorzystne nastroje konsumentów, co przekłada się na mniejsze wydatki na dobra trwałego użytku. Negatywny wpływ na aktywność inwestycyjną będzie miał słaby popyt zagraniczny oraz wysokie koszty finansowania. Dodatkowym źródłem niepewności jest impas między Warszawą a Brukselą w sprawie funduszu naprawczego, który może hamować inwestycje publiczne.

Komitet Polityki Pieniężnej wstrzymuje się z dalszymi podwyżkami w obawie przed gwałtownym spowolnieniem gospodarczym

Wyższa baza odniesienia z I półrocza 22 oznacza, że ​​na początku 2023 roku możemy zobaczyć ujemny roczny odczyt PKB. W 2023 roku spodziewamy się wzrostu gospodarczego na poziomie 1,5%, ale ryzyko jest wyraźnie skierowane w dół. Negatywne perspektywy gospodarcze na nadchodzący rok są jedną z głównych przyczyn podjęcia przez RPP decyzji o wstrzymaniu, de facto kończącym cykl podwyżek stóp procentowych. RPP wybiera tę strategię pomimo długiego okresu wysokiej inflacji i ryzyka jej utrwalenia się na wysokich poziomach w kolejnych kwartałach.

Rafała Benickiego Jest głównym ekonomistą w ING Polska. Adama Antoniaka Jest starszym ekonomistą w ING. Ta notatka pojawiła się po raz pierwszy na ING myślący wylot tutaj.

Zastrzeżenie dotyczące treści: Niniejsza publikacja została przygotowana przez ING wyłącznie w celach informacyjnych, niezależnie od środków, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych konkretnego użytkownika. Informacje nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Czytaj więcej