Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Znajomość nasilenia, kształtowania percepcji podatności na test cechy anemii sierpowatej

Pozytywne postrzeganie przedmałżeńskich badań przesiewowych cech anemii sierpowatokrwinkowej (SCT) i poradnictwa genetycznego jest niezbędne do zmniejszenia obciążenia chorobami anemii sierpowatokrwinkowej (SCD), zgodnie z ostatnimi badaniami. Jednak internalizacja testu cechy anemii sierpowatej jest utrudniona przez kilka czynników, w tym brak wiedzy i świadomości.1

Wyniki badania wykazały, że wiek, źródło informacji i wiedza na temat niedokrwistości sierpowatokrwinkowej to elementy, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postrzegania ciężkości, podatności, korzyści i barier w testowaniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. Odkrycia te mogą stanowić podstawę interwencji mających na celu poprawę wiedzy i postaw wobec niedokrwistości sierpowatokrwinkowej wśród młodych dorosłych, William Kwaku Agbuzu, Department of Physician Assistants, Central University i badacze podsumowali.

Ponad połowa uczestników (54,55%) była w wieku od 20 do 24 lat, a większość z nich (71,18%) miała dobrą wiedzę na temat anemii sierpowatokrwinkowej. Stwierdzono istotny związek między dobrą znajomością choroby, wiekiem a źródłem informacji – czy to ze szkoły, czy z mediów społecznościowych.

Studenci w wieku około dwudziestu kilku lat, którzy mieli dobrą wiedzę, mieli co najmniej dwa razy większe prawdopodobieństwo pozytywnego postrzegania ciężkości niedokrwistości sierpowatokrwinkowej w porównaniu z resztą badanej populacji. Co więcej, wyniki pokazały, że uczniowie z cechami anemii sierpowatej, wraz z tymi, którzy otrzymali informacje od członków rodziny/przyjaciół lub mediów społecznościowych, oraz ci z dobrą wiedzą na temat anemii sierpowatokrwinkowej mieli bardziej pozytywne postrzeganie podatności na choroby.

Pozytywna tendencja w kierunku korzyści płynących z testowania cech krwinek sierpowatych była bardziej prawdopodobna u uczniów, którzy otrzymali informacje ze szkół, oraz u dobrze poinformowanych uczestników. Jednak uczniowie z cechą anemii sierpowatej i ci, którzy uzyskali informacje z mediów społecznościowych, częściej dostrzegali bariery w testowaniu.

W ramach oceny naukowcy zbadali wiedzę i stosunek do przedmałżeńskich badań przesiewowych pod kątem anemii sierpowatej wśród studentów odbywających staż w służbie zdrowia w Ghanie, którzy byli na dobrej drodze do zostania w przyszłości pracownikami służby zdrowia. Zespół wykorzystał projekt przekrojowy, a dane ilościowe zebrano od łącznie 451 studentek uczestniczących w programach opieki zdrowotnej w instytucji licencjackiej.

READ  Codzienne spożywanie suszonych śliwek może pomóc w ochronie przed utratą masy kostnej

W Ghanie większość ludzi polega na lekarzach, którzy doradzają im w podejmowaniu decyzji zdrowotnych, a dostępne są ograniczone informacje na temat zainteresowania i stosunku pracowników służby zdrowia do przedmałżeńskich badań przesiewowych w kierunku anemii sierpowatej i poradnictwa genetycznego. Z tego powodu badacze byli podekscytowani poznaniem opinii młodych stażystek, które reprezentują kolejne pokolenie pracowników służby zdrowia, starając się wypełnić tę lukę.

Dane pokazały, że większość uczestniczek miała wkrótce doświadczyć macierzyństwa i podjąć decyzje dotyczące zdrowia reprodukcyjnego. Prawo kobiety do niezależnego podejmowania decyzji dotyczących reprodukcji jest ograniczone przez różne społeczne, prawne, religijne, kulturowe i rodzinne dynamiki.

Zespół stwierdził, że promowanie niezależnych przekonań i wyborów reprodukcyjnych kobiet ma kluczowe znaczenie, a ostatecznie odkrycia mogą pomóc przewidzieć wpływ, jaki będą miały na szerszą publiczność kobiet i zachęcić je do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących reprodukcji.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie podkreśliło znaczenie szerzenia wiedzy i edukacji na temat cech anemii sierpowatokrwinkowej, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej i przedmałżeńskiego poradnictwa genetycznego, szczególnie w szkołach, w celu poprawy wiedzy i postrzegania anemii sierpowatokrwinkowej oraz zmniejszenia obciążenia chorobami.

Badacze podkreślili, że przyszli pracownicy służby zdrowia odgrywają ważną rolę w edukowaniu społeczeństwa w celu poddania się badaniom przesiewowym oraz że pozytywne postrzeganie testów na cechy anemii sierpowatej i poradnictwo genetyczne są niezbędne do zmniejszenia obciążenia chorobami związanymi z zaburzeniem hemoglobiny.

Bibliografia:

  1. Agbozo WK, Amanor E, Acheampong EO i in. Ocena wiedzy na temat anemii sierpowatokrwinkowej i przekonań zdrowotnych na temat przedmałżeńskich badań genetycznych wśród stażystów opieki zdrowotnej w instytucji szkolnictwa wyższego: badanie przekrojowe. Delegat Nauk o Zdrowiu. 2023; 6: e1128. doi: 10,1002/hsr 2,1128