Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Widoczna zmiana w technologii LNG w Polsce, DUON umożliwia te zmiany

Europa stoi przed ogromnym wyzwaniem ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Krzysztof Kowalski, Prezes Zarządu Melodia Dystrybucja Sp. z oo o, opisuje swoje przemyślenia na temat osiągania takich celów.

Europa stoi przed ogromnym wyzwaniem ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Głównym czynnikiem wydaje się być odejście od węgla. Jak to jest praktyczne? Krzysztof Kowalski, Prezes Zarządu DUON Dystrybucja sp. z o.o. z oo o, opisuje swoje przemyślenia na temat osiągania takich celów.


Krzysztof Kowalski, DUON Dystrybucja sp. z o.o. z oo CEO O

„Oczywiście tak, zwłaszcza w segmencie firm, w tym w sektorze wytwórczym, który odpowiada za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. Prawie połowa ankietowanych delegatów twierdzi, że rezygnacja z węgla wydaje się rewolucyjna, a 85% firm że proces się jeszcze nie rozpoczął, ale dwie trzecie z nich opracowało już plan działania.Polscy przedsiębiorcy są świadomi zmian, jakie czekają ich w przyszłości i już podjęli działania w kierunku dekarbonizacji.Optymistyczna decyzja.”

Jednym z nieuniknionych kroków na drodze do zerowej emisji jest wprowadzenie LNG jako paliwa pomocniczego. Jaka jest polska świadomość korzyści z jego stosowania?

„Wtedy to po prostu dotarło do nas. Polscy przedsiębiorcy dostrzegają korzyści płynące z przejścia na gaz. Wśród korzyści kluczowa jest wyższa wydajność, potencjalne oszczędności w wyniku automatyzacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów magazynowania węgla i obsługi. Dodatkowymi argumentami są wiarygodność, dyspozycyjność i pozytywny wizerunek firmy (jako firmy odchodzącej od węgla). LNG to przede wszystkim „czysta energia”. Z danych z powyższego badania jasno wynika, że ​​gaz będzie znaczącym krokiem w kierunku zerowej emisji. Ponad 74% respondentów, rozważając dekarbonizację, faktycznie bierze pod uwagę konwersję na gaz. W DUON, dzięki wiedzy naszych ekspertów i ponad 20-letniemu doświadczeniu, chcemy ułatwić tę drogę.

READ  Polska obiecuje podjąć kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa drobiu w Wielkiej Brytanii

Jaka jest rola konsumenta końcowego w tym procesie?

„To ma coraz większy sens. Świadomość konsumentów jest ważnym czynnikiem wyzwalającym te zmiany. Konsumenci koncentrują się na śladzie węglowym, który powstaje podczas produkcji. I tak dalej, aż do przetwarzania. Dlatego szczegółowe informacje na temat śladu węglowego często można znaleźć na stronie opakowań, przykładem świadomych tendencji konsumenckich jest poszukiwanie lokalnych produktów, które nie tylko kojarzą się z niską emisją dwutlenku węgla dzięki niskiej emisji ruchu ulicznego, ale także kojarzą się z cennym wsparciem dla lokalnych firm.Jeszcze istotniejsza jest redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Zastosowanie LNG w firmach produkcyjnych z różnych branż jest ważnym czynnikiem redukcji emisji gazów. Niemniej jednak wiele zależy od innych sektorów, w tym od transportu, który odpowiada obecnie za jedną czwartą światowego CO.2 Emisje.

„Prowadzenie floty LNG jest pierwszym krokiem w kierunku transportu o zerowej emisji i jest ważnym paliwem gazowym w elektryfikacji. Zainteresowanie ciężarówkami napędzanymi LNG w Polsce znacznie wzrosło. W zeszłym roku było ich 650 i 655 w pierwszej połowie 2021 roku.

„Jednocześnie należy podkreślić, że rośnie udział nowych rejestracji pojazdów napędzanych LNG. W 2019 roku był niewidoczny na poziomie 0,1%. Rok temu było to 3%, w tym roku – 4% Podążając za tym trendem.Chcemy stworzyć pozytywny precedens.Na początku 2021 roku wyposażyliśmy firmę w pięć ciągników zasilanych LNG.W lipcu nasza flota powiększyła się o pięć kolejnych.

Na drugim końcu spektrum z rosnącymi cenami paliw boryka się nie tylko Polska, ale cała branża transportowa.

„Z jednej strony zauważalne są znaczne wzrosty cen paliw (w tym oleju napędowego, którego ceny są rekordowo wysokie w Europie), a z drugiej coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin. W takiej sytuacji odejście od konwencjonalnego oleju napędowego jest nieuniknione. Ponadto wysoki poziom polskiego transportu ciężkiego w porównaniu z innymi krajami UE może być motorem rozwoju krajowej infrastruktury LNG, która przyczyni się do ochrony środowiska.”

READ  Aramco finalizuje trzy transakcje z PKN Orlen w Polsce

Przeczytaj artykuł online: https://www.lngindustry.com/special-reports/04012022/there-is-a-visible-change-towards-lng-technology-in-poland-duon-drives-these-changes/