Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

W Polsce pracownicy Amazona organizują

Wydane przez
Alex n. naciskać

Chociaż Amazon ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, jego pracownicy są obecnie rozproszeni po całym świecie. Jest używany przez firmę do tłumienia płac i zwiększania produktywności poprzez większą konkurencję. Jednak podejmowane są wysiłki, aby przeciwdziałać tej strategii, ponieważ niektórzy pracownicy w całej Europie mają możliwość nawiązywania kontaktów i wspólnego organizowania się. Ponieważ Amazon tworzy osobiste kontrakty dla swoich lokalizacji, wciąż jest to trudna bitwa, starając się angażować pracowników nie tylko przeciwko sobie nawzajem z kraju do kraju, ale także od magazynu do magazynu. Niemniej jednak podejmowane są wysiłki, aby wskazać potencjał dla przyszłości organizacji międzynarodowej.

A Ostatni rozdział z jakobinNowy podcast, Elementarz, Alex n. Prasa rozmawiała z dwoma polskimi pracownikami zorganizowanymi przez Amazon International Workers International (AWI): Maktą Malinowską i Agnieszką Miros. W przeciwieństwie do ustanowionych, formalnych związków lub federacji związków zawodowych, AWI jest organizacją opartą na sklepach, która jest mniej sformalizowana. Malinowska przez pięć lat pracowała w centrum napełniania w Bośni, najpierw jako selekcjoner, a później jako pakowacz z Agnieszką; Agnieszka otworzyła w 2014 roku w Bośni pierwszy magazyn Amazon w Polsce. Oznacza to, że działalność Amazona w tym kraju rozszerzyła się dopiero w międzyczasie.


READ  American Film Festival of Poland otwiera swoje podwoje dla Kanadyjczyków podczas imprezy Progress dla Stanów Zjednoczonych i Kanady