Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Urban i Von der Leyen rywalizują o fundusze na odbudowę z Unii Europejskiej

Urban i Von der Leyen rywalizują o fundusze na odbudowę z Unii Europejskiej

W piątek wieczorem (23 kwietnia) odbędzie się spotkanie w siedzibie Komisji Europejskiej w Berlaymont, na którym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przyjmie premiera Węgier Viktora Orbana.

Głównym tematem, od jakiegoś czasu między Unią Europejską a Węgrami, są pieniądze i sposób ich nadzorowania.

Na porządku dziennym będzie węgierski narodowy plan wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy – o którym von der Leyen rozmawia również z innymi przywódcami na temat ich krajowych planów.

Orban, który poprosił o spotkanie, powiedział w piątek, że będzie rozmawiał o „przyszłości Europy” z prezesem, a nie z MFW.

Orban (i jego polski odpowiednik) zagroził w grudniu ubiegłego roku, że zablokuje cały Europejski Fundusz Odbudowy – wraz z długoterminowym budżetem UE – jeśli jego koledzy nie osłabią wysiłków, by związać te fundusze z poszanowaniem praworządności.

Węgry i Unia Europejska toczą od kilku lat walki prawne i polityczne.

Teraz żadna ze stron nie chce eskalować sytuacji. Orbán chce to zapewnić Ponad 7 miliardów euro w dotacjach Unleashed – gdy przygotowuje się do wyborów parlamentarnych przyszłej wiosny.

Urban przybył do Brukseli z pewnymi gestami współpracy, po tym, jak jego rząd wprowadził na początku tygodnia poprawki do dwóch aktów prawnych, które Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał wcześniej za nielegalne.

Jedna z nich dotyczy uchylenia przepisów dotyczących darowizn zagranicznych na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zdaniem sądu były „dyskryminującymi i nieuzasadnionymi ograniczeniami”.

Drugi dotyczy ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego, które ostatecznie zmusiło Uniwersytet Środkowoeuropejski, założony przez George’a Sorosa, do przeniesienia się z Budapesztu do Wiednia.

Krajowy plan Węgier zostanie oceniony, podobnie jak wszystkie plany krajowe UE (które muszą zostać przedłożone do końca kwietnia), przez Komisję w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Następnie komisja przedstawi propozycję Radzie Państw Członkowskich w celu zatwierdzenia planów, gdzie rządy będą mogły je dokładniej przeanalizować i zażądać poprawek.

READ  Polski Tusk wraca na linię frontu, by zmierzyć się ze swoim starym przeciwnikiem Kaczyńskim

Plany te powinny być zgodne ze wspólnymi celami, na które przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się w zeszłym roku, jak np. Przeznaczenie 37 proc. Wydatków na inwestycje związane z klimatem.

Niemniej jednak opozycyjny węgierski parlamentarzysta Estefan Ogili (Socjaliści i Demokraci) ostrzegł w liście do von der Leyen w czwartek, że „ani 37-procentowy klimat, ani 20-procentowy cel cyfrowy” nie są dostatecznie popierane w węgierskim planie narodowym.

Ogili argumentował, że większość reform i inwestycji zaproponowanych przez Orbana nie uwzględnia istotnych elementów Europejskiej Zielonej Umowy, pilotażowego projektu bloku klimatycznego.

Krytycy Orbána wskazywali również, że premier Węgier chce przeznaczyć dużą część pieniędzy z odbudowy na szkolnictwo wyższe. W ostatnich latach zarządzanie uniwersytetami publicznymi w dużej mierze zostało przekształcone w instytucje z ministrami lub innymi sojusznikami rządu w zarządach, co budzi obawy o wolność akademicką.

Obawy dotyczące korupcji

Plany naprawy muszą również uwzględniać tak zwane zalecenia dla poszczególnych krajów oraz coroczne rady komitetu dotyczące przekształcania gospodarki i zarządzania państwami członkowskimi.

Tutaj Unia Europejska w zeszłym roku Podświetlony „Brak konkurencji w zamówieniach publicznych” jako „poważny problem”, zwłaszcza duża liczba indywidualnych ofert, wskazał „braki systemowe” i słabości w systemie kontroli zamówień publicznych.

Zauważył również, że korupcja, dostęp do informacji publicznej i wolność mediów „budzą obawy”, dodając, że „systematyczne i stanowcze procedury ścigania korupcji na wysokim szczeblu nie są dostępne”, podczas gdy „dochodzenie i ściganie wydaje się być mniej skuteczne w Węgry niż w innych państwach członkowskich. ”.

Węgry znalazły się na szczycie listy krajów Unii Europejskiej ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, w których wystąpiły nieprawidłowości w wydatkowaniu środków unijnych w latach 2015-2019, chociaż rząd Orbana – sprawujący władzę od 2010 roku – argumentował, że chodzi o nadużycia ze strony poprzedniego rządu.

„Praworządność, korupcja i publiczne przetargi są ściśle związane z wdrażaniem funduszu naprawczego. […] Ma to kluczowe znaczenie dla reform, o których rozmawiamy z państwami członkowskimi, które wymagają uwzględnienia ich w planach państw członkowskich, które mają w tym zakresie zalecenia ”- powiedział w piątek przed spotkaniem przedstawiciel UE.

READ  AM Best potwierdza ratingi kredytowe Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA

Orban ma w ręku jedną ważną kartę: Węgry nie zatwierdziły jeszcze ustawodawstwa potrzebnego Komisji do pozyskania pieniędzy z rynków – podstawy finansowania naprawy.

Jednak trudno będzie się z tym pogodzić. Niemcy również ratyfikowały ustawę w piątek po tym, jak Trybunał Konstytucyjny dał zielone światło.

„Jutro nie jest spotkaniem, na którym cokolwiek zostanie zadecydowane, to będzie dyskusja” – powiedział rzecznik UNHCR Eric Mammer na spotkaniu twarzą w twarz von der Leyen-Urban w czwartek.