Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Terapia przeciwwirusowa jest bezpieczna i skuteczna u dzieci z immunooopornym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).  Najnowsze wiadomości dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów

Terapia przeciwwirusowa jest bezpieczna i skuteczna u dzieci z immunooopornym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Najnowsze wiadomości dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów

Jak wynika z przeglądu systematycznego i metaanalizy, leczenie przeciwwirusowe jest korzystne i ogólnie tolerowane u dzieci z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) w fazie tolerancji immunologicznej.

Zespół badaczy przeszukał wiele baz danych (np. PubMed, Embase, Cochrane, Web of Science, CBM, CNKI i Wanfang Data) w poszukiwaniu badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo terapii przeciwwirusowej u dzieci (w wieku 1–18 lat) z chorobami opornego na leczenie wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) dla odporności od momentu powstania do lutego 2023 r. Wyniki obliczono oddzielnie dla badań jednoramiennych i badań kontrolowanych.

Dziewięć badań (dwa randomizowane badania kontrolowane [RCT]trzy nierandomizowane badania kontrolowane i cztery badania jednoramienne), w których wzięło udział łącznie 442 pacjentów, spełniły kryteria kwalifikacyjne.

Wyniki randomizowanych, kontrolowanych badań wykazały, że terapia przeciwwirusowa powoduje zwiększoną utratę HBsAg (współczynnik ryzyka [RR]6,11, 95-procentowy przedział ufności [CI], 1,67–22,31; p=0,006), odpowiedź serologiczna HBsAg (RR, 5,29, 95% CI, 1,47–19,07; p=0,011) i utrata HBeAg (RR, 3,00, 95% CI, 1,35–6,66; p=0,007) w porównaniu z grupą kontrolną w Koniec obserwacji.

W badaniach jednoramiennych terapia przeciwwirusowa skutkowała łączną częstością utraty HBsAg wynoszącą 24% (95% CI, -0,1 do 48), 24% (95% CI, -0,1 do 48) utraty HBeAg i 24% ( 95 procent CI, -5 do 52) dla serokonwersji HBsAg.

„Ze względu na ograniczoną jakość i liczbę uwzględnionych badań potrzeba większej liczby badań wysokiej jakości, aby potwierdzić nasze ustalenia” – stwierdzili naukowcy.

READ  Jedzenie warzyw wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 2