Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Spotlight: postępowanie upadłościowe w Polsce

Spotlight: postępowanie upadłościowe w Polsce

wszystkie pytania

Pełne postępowanie upadłościowe

Ostatnie sprawy upadłościowe wskazują na szereg wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć sądy w Polsce, zwłaszcza w zakresie następstw sprzedaży majątku spółki w postępowaniu upadłościowym.

Restrukturyzacja Small Planet Airlines stanowi interesujący przykład z branży lotniczej. Firma próbowała sprzedać firmę, korzystając z procedury pakowania. Spółka poszukiwała inwestora, który przejąłby m.in. Certyfikat Przewoźnika Lotniczego (AOC), który nie został zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAO). Śledczy – doradca stwierdził, że nie ma możliwości przeniesienia KNA na osobę trzecią – która posiada inny numer NIP.34 Jest to interesująca decyzja w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa we wcześniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 317 Prawa upadłościowego, „ nabywca upadłego przedsiębiorstwa musi przejąć wszystkie zastawy, zezwolenia, licencje i zwolnienia, które zostały udzielone upadłego, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Wydaje się, że potencjalny nabywca powinien uzyskać taką licencję osobno. Z podobnym problemem zmierzyła się największa polska linia lotnicza LOT. Spółka zależna LOT-u Polskie Linie Lotnicze LOT SA złożyły wniosek o wydanie AOC, co może być krokiem w kierunku kontrolowanej upadłości. Kłopoty wywołane stagnacją przewoźników lotniczych w związku z pandemią Covid-19 zmusiły wiele firm do poszukiwania rozwiązań, m.in. ubiegania się o kontrolowane upadłość i sprzedaż firmy w procedurze przed wydaleniem.35

Branża sportowa również ma swoje osobliwości. Problemy pojawiają się w kontekście m.in. skutków bankructwa i udzielenia przez klub licencji na udział w Igrzyskach. Art. 83 Prawa upadłościowego unieważnia postanowienia umowne, które zabezpieczają rozwiązanie umowy w przypadku ogłoszenia upadłości przez jedną ze stron. Pytanie brzmi, czy ta zasada dotyczy również licencjonowania udziału w grach? Możliwość sprzedaży klubu piłkarskiego w procedurze typu pre-packing wydaje się być najbardziej racjonalną koncepcją w branży, w której istotną rolę odgrywa sezonowość iw tym zakresie pojawia się kwestia przenoszenia licencji.36

READ  Polski poseł, który został zaatakowany, wzywa rząd do przerwania „spirali nienawiści” po ataku - Politico

Kwestią, która w niedługim czasie może nabrać większego znaczenia, jest zachowanie udzielanej pomocy publicznej, które następnie zostanie określone jako nielegalne. Praktyka napotkała powyższy problem przede wszystkim na poziomie prawa europejskiego (Sprawa Olchem SA, decyzja Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie SA.36086, sprawa Fortischem AS, C-423/19). W szczególności Fortischem Sprawa może mieć znaczenie w kontekście sprzedaży projektu dłużnika poprzez wstępne pakowanie. W niektórych przypadkach obowiązek zapłaty ogólnej asysty może przejść na kupującego, mimo że sprzedaż jest sprzedażą wykonawczą. Jak na przykład Fortischem Ze sprawy wynika, że ​​istnieje ryzyko zachowania „ciągłości gospodarczej”, czyli swoistej tożsamości upadłego i nabywcy.37

Warto zauważyć, że Włodarzewska Sprawa, która toczyła się przed Sądem Upadłościowym w Warszawie, w której w ramach postępowania upadłościowego dewelopera zawarto układ częściowy.

Jeszcze ważniejsze jest to, że nabywcy mieszkań na inwestycje w nieruchomości Włodarzewska Sprawa została podzielona na grupy, co jest ciekawą koncepcją prawną, która nie jest często stosowana w Polsce.

następcze postępowanie upadłościowe

Wtórne postępowanie upadłościowe nie jest często stosowane. W trakcie naszych badań zidentyfikowano tylko jedną taką procedurę, która nie została zgłoszona w mediach ani wśród praktyków prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.