Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polski Urząd Własności Intelektualnej uruchomił narzędzie do sprawdzania wiarygodności w celu zwalczania oszustów


Udostępniony post

Faktury wprowadzające w błąd stały się poważnym problemem zarówno w Polsce, jak iw Unii Europejskiej. Niektórzy właściciele marek otrzymują teraz powódź niechcianej poczty od firm proszących o opłacenie usług brandingowych i projektowych, których nigdy nie otrzymali, takich jak publikowanie, rejestracja lub wprowadzanie do katalogów biznesowych. Są one zwykle wystawiane przez firmy we własnym imieniu (wykaz takich firm można znaleźć na stronach Urzędu Patentowego RP lub EUIPO).

Aby przeciwdziałać tej fali oszukańczych działań, Urząd Patentowy RP uruchomił nową usługę, która umożliwia zgłaszającym weryfikację autentyczności korespondencji wysyłanej (podobno) przez urząd. Od 1 grudnia 2021 r. potwierdzenia zamówień i decyzje o udzieleniu praw wyłącznych (decyzje warunkowe) będą opatrzone kodem QR oraz informacją o sposobie weryfikacji ich ważności.

Należy pamiętać, że Urząd Patentowy RP nie komunikuje się bezpośrednio ze zgłaszającymi, którzy posiadają zawodowego pełnomocnika, zwłaszcza w zakresie opłat za okres ochronny. Jeśli jednak wnioskodawca otrzyma teraz wszelką korespondencję dotyczącą jego praw własności intelektualnej, jej autentyczność można sprawdzić online.

To mocny krok w walce z oszustami próbującymi wykorzystać właścicieli znaków towarowych. Oczekuje się, że przyczyni się do utrzymania krajobrazu własności intelektualnej, co z kolei jest kluczowe dla bezpieczeństwa ekonomicznego.

Po więcej informacji skontaktuj się:

Klaudia Błach-Morysińska

Zaborski, Morysiński

Wyświetl witrynę

Jest to wspólnie opublikowany artykuł, którego treść nie jest autoryzowana lub napisana przez WTR redakcji, ale został zweryfikowany i zredagowany, aby działał zgodnie z WTR Przewodnik po stylu.