Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska ustala limit cen węgla dla odbiorców końcowych – EURACTIV.com

Izba niższa Sejmu RP przyjęła ustawę określającą maksymalną cenę węgla dla odbiorców końcowych, kolejny krok rządu w celu złagodzenia skutków kryzysu energetycznego i zakazu węgla rosyjskiego.

Zgodnie z nowym prawem konsumenci nie będą płacić więcej niż 2000 zł (419 euro) za tonę węgla. Samorządy będą kupować węgiel od importerów po maksymalnej cenie 1500 zł za tonę (315 euro) i dystrybuować go wśród ludności.

Samorządy są najbliżej obywateli. Wiele samorządów ma wątpliwości [about the idea of their intermediation in the distribution of coal]wskazując na [high] Cena £. I dlatego, […] Teraz dostaną węgiel po maksymalnej cenie 1500 zł i będą mogli go sprzedać obywatelom za maksymalnie 2000 zł – wyjaśnił minister mienia Jacek Sassin, cytowany przez Pieniądze.pl.

Gminy, które kupiły węgiel przed wejściem w życie nowej ustawy, mogą odzyskać różnicę w cenie. Według szacunków podanych przez premiera Mateusza Morawieckiego całkowity koszt programu to 3 000 000 000 złotych (629 031 600 euro).

Projekt poparło 303 posłów na 460, 14 głosowało przeciw, a 118 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu, wyższej izby parlamentu.

Ponieważ Polska zmaga się z niedoborami węgla i rosnącymi cenami, rząd wprowadził program dopłat, w ramach którego każdy, kto ma w domu piec węglowy i złożył wniosek, może otrzymać jednorazową dotację w wysokości 3000 zł (629 euro).

Prawie połowa (46%) Polaków zadeklarowała, że ​​ogrzewa domy węglem, czego dowodem jest badanie przeprowadzone przez CBOS.

(Alexandra Krzyszczyk | EURACTIV.pl)

READ  Polska kurczy elektrownie jądrowe: Nowa energetyka jądrowa