Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska strefa inwestycyjna ma rekordowy rok 2021, przyciągając 8,2 mld euro

Polska strefa inwestycyjna ma rekordowy rok 2021, przyciągając 8,2 mld euro

Polski Specjalna Strefa Inwestycyjna miał rekordowy rok w 2021 roku liczba nowych projektów wzrosła o 92% w porównaniu do 2020 roku, a wartość inwestycji wzrosła o 145%, do 37,1 mld zł (8,2 mld euro). Stworzyło to ponad 16 800 miejsc pracy, co stanowi wzrost o 186% w porównaniu z poprzednim rokiem.

„W ubiegłym roku, w sumie 713 decyzje zostały wydane na wspieranie nowych inwestycji w polskiej strefie inwestycyjnej”, Wiceminister Rozwoju i Technologii Grzegorz Pichovac był cytowany przez Polską Agencję News (PAP).

Bichowiak zauważyć, że pomimo pandemia „Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków napływu inwestycji zagranicznych”, coraz częściej w małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Polska zajęła szóste miejsce z najlepszą gospodarką w czasie epidemii wśród bogatych krajów

ten obszary prywatne, który oferuje ulgi podatkowe w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego do kraju, powstał w 2018 roku, a później w tym samym roku rozszerzył się na całe terytorium kraju.

Według danych na styczeń-listopad 2021, opublikowanych przez ministerstwo w grudniu największym źródłem inwestycji w specjalnej strefie Polski były Niemcy, o deklarowanej wartości inwestycji 2,9 mld zł i gwarancji do utworzenia 970 miejsc pracy.

Kolejne były inwestycje z Korei Południowej (2,8 mld zł, 358 miejsc pracy) i Stanów Zjednoczonych (828 mln zł, 514 miejsc pracy).

Google uczyni z Warszawy „chmurową stolicę Europy” ze swoim centrum rozwoju nowych technologii

Przyszedł większość projektów realizowanych przez Agencję Inwestycji i Handlu polskim (PAiH) we wrześniu z Białorusi, po części dzięki tej „Business Harbour” rządowego programu, który przewiduje zwolnienia z wizy i inne korzyści dla firm i przedsiębiorców, którzy przemieszczają się z kraje wschodniego sąsiedztwa Polski.

Najwięcej inwestycji skierowano do centrów usług biznesowych, a także branży motoryzacyjnej i elektromobilności. Większość zagranicznych inwestycji bezpośrednich pochodziła również z reinwestowanych zysków, „które świadczą o lojalności inwestorów wobec polskiego rynku” – powiedział Bichowiak.

Ponieważ pandemia wzmacnia dynamicznie rozwijający się sektor outsourcingu, Polska stara się świadczyć usługi o wyższej wartości

Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów dzięki dużej i prężnej gospodarce, korzyściom płynącym z członkostwa w UE, konkurencyjnym kosztom pracy i jakości siły roboczej, a także ulepszonej infrastrukturze.

READ  Pozwolenie „Wampirowi Kangurowi” na przejęcie kontroli nad najgorszą brytyjską firmą wodociągową jest katastrofą dla konsumentów – i dla środowiska

Według Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju w 2020 r. Polska zajęła piąte miejsce na świecie pod względem wartości nowych (fundamentalnych) inwestycji zagranicznych, które wyniosły 24,3 mld USD.

Akceleratory państwowe przyciągają do Polski zagraniczne start-upy

Główne źródło obrazu: Mariusz Szyszewski / www.poland.pl (pod Aktualizacja CC BY-NC 2.0.0)