Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska podnosi stopy o kolejne 50 punktów bazowych | Pstryknąć

Polska władza monetarna pozostaje w tyle za innymi bankami centralnymi Europy Środkowej i Wschodniej pod względem stopnia zacieśnienia polityki monetarnej w bieżącym cyklu. Narodowy Bank Polski do tej pory podniósł stopy o 215 pp w porównaniu z podwyżką czeskiego banku centralnego o 350 pp oraz skokiem tygodniowej stopy depozytów o 325 pp na Węgrzech.

W komunikacie prasowym po posiedzeniu NBP zmienił nieco swoją retorykę, ponieważ już ją skorygował. Grudzień przyniósł znaczną zmianę zarówno retoryki banku centralnego, jak i oczekiwań rynkowych. Zgodnie z grudniowym raportem RPP przyznała, że ​​inflacja wzrośnie w 2022 roku i później.

Polska gospodarka jest na ścieżce do umiarkowanego ożywienia, a dane o wysokiej częstotliwości wskazują na jej recesję na kolejną falę epidemii. Ostatnie podwyżki cen energii będą miały wpływ na szeroki wachlarz cen towarów i usług w nadchodzących kwartałach. Środki finansowe mające na celu kontrolę inflacji, tymczasowe stawki VAT i obniżki akcyzy na energię elektryczną, gaz, ogrzewanie i paliwa spowolnią wzrost inflacji w pierwszej połowie 2022 r., ale wydłużą okres inflacji w odpowiednim czasie. W rezultacie stopy RPP będą zmuszone do dalszego wzrostu w 2022 roku. Naszym zdaniem dokładna ocena trendów inflacyjnych i perspektyw poprawy cen jest możliwa po odejściu od tymczasowych stawek podatków pośrednich. Ponieważ inflacja bazowa nadal jest wysoka, spodziewamy się kontynuacji podwyżek stóp w drugiej połowie 2022 i 2023 roku.

Nasza prognoza inflacji (średni wzrost CPI w 2022 r. powyżej 7,7% i powyżej 5% w 2023 r.), dodatnia luka popytowa i ton retoryki RPP (nawet prezes NBP uznał, że RPP ma istotne miejsce do zacieśniania w grudnia) sprawi, że kluczowa stopa NBP o 4% do końca 2022 r. Wzrośnie, która będzie szersza zgodnie z ceną rynkową stałego dochodu. Naszym zdaniem cykl w 2023 roku zakończy się stopą referencyjną NBP na poziomie 4,50%.

READ  Polska podpisuje umowę Artemis - Space News

W obliczu przedłużającej się inflacji, prezes RPP Adam Glapiński zasugeruje, że Rada jest otwarta na dalsze oszczędności monetarne w tym roku, co powinno wesprzeć złotego. Oczekuje się, że zamknie się na poziomie 4,45 / w tym roku.

Styczniowe posiedzenie RPP będzie ostatnim dla dwóch członków RPP wyznaczonych przez Senat. Do końca stycznia dwóch z trzech senatorów będzie musiało ustąpić, a mianowicie Eugenius Cutner (Jastrząb) i Jersey Grobiviniki (swingowanie wyborców). Zastąpią ich nowi kandydaci, czyli Ludwig Kotecki i Presmislav Litvinyuk, którzy zostaną nominowani 12 stycznia. Liczymy, że nowi członkowie RPP pokażą podobne nastawienie do odchodzących ze stanowisk (nieco bardziej jastrzębi może być Ludwik Kotecki niż Eugeniusz Gatnar). Jonah Tirovich, trzeci kandydat Senatu, ma zastąpić Rafaela Surę, który ma wystartować do listopada 2022 roku. Musi być bardziej jastrzębia niż Sura.