Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska 2022 – Analiza – IEA

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) regularnie przeprowadza dogłębne wzajemne oceny polityk energetycznych w swoich krajach członkowskich. Proces ten wspiera rozwój polityki energetycznej i zachęca do wymiany najlepszych międzynarodowych praktyk i doświadczeń, aby pomóc w kierowaniu czystą, bezpieczną i przystępną cenowo transformacją energetyczną.

Polityka energetyczna Polski ma na celu dekarbonizację dostaw energii poprzez rozwój energetyki odnawialnej, wprowadzenie energetyki jądrowej, zasilanie transportu energią elektryczną oraz zwiększenie efektywności energetycznej w całej gospodarce. Centralnym aspektem polityki energetycznej Polski jest zmniejszenie zależności od węgla, zwłaszcza w przypadku wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania budynków. W polityce kładzie się silny nacisk na bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie sprawiedliwej transformacji, która zapewnia dostęp do energii po przystępnych cenach i chroni wrażliwych konsumentów, przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego.

Polska poczyniła znaczne postępy w transformacji energetycznej. Posiada jeden z najszybciej rozwijających się rynków rozproszonej fotowoltaiki w Europie i opracował solidny program wspierania wdrażania morskiej energii wiatrowej. Polska podjęła również ważne kroki w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego, takie jak dywersyfikacja importu energii z Rosji. Jednak w koszyku energetycznym kraju nadal dominują paliwa kopalne. Wszystkie sektory mają dużo pracy do wykonania, aby osiągnąć cele zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia zapotrzebowania na energię i redukcji emisji.

W niniejszym raporcie Międzynarodowa Agencja Energetyczna przedstawia zestaw zaleceń dotyczących polityki energetycznej, które mają pomóc Polsce w płynnym przejściu na wydajny i odporny niskoemisyjny system energetyczny.

READ  „Zmiana gry”: Omigron zaostrza polskie ograniczenia wśród obaw