Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Panamerykańska Organizacja Zdrowia publikuje aktualizację dotyczącą wirusa polio w obu Amerykach – na świecie

Panamerykańska Organizacja Zdrowia publikuje aktualizację dotyczącą wirusa polio w obu Amerykach – na świecie

WASHINGTON, DC, 24 marca 2023 r. (Pan American Health Organization) — Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) opublikowała nową aktualizację epidemiologiczną dotyczącą statusu wirusa polio w regionie, w tym informacje o niedawno zgłoszonym przypadku wirusa polio pochodzącego ze szczepionki ( VDPV) w Peru.

W regionie obu Ameryk w lipcu 2022 r. Stany Zjednoczone zgłosiły przypadek wirusa polio typu 2 pochodzącego ze szczepionki w stanie Nowy Jork. W dniu 21 marca Peru powiadomiło PAHO/WHO o potwierdzonym przypadku wirusa polio pochodzącego ze szczepionki typu 1 (VDPV).

W swojej aktualizacji epidemiologicznej z 23 marca 2023 r. Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) powtórzyła ryzyko nawrotu choroby w regionie z powodu zmniejszonego zasięgu szczepień. W 2021 roku, zaostrzony przez pandemię COVID-19, zasięg zalecanej trzydawkowej szczepionki przeciw polio osiągnął 80%, znacznie poniżej 95% zalecanych przez Pan American Health Organization.

PAHO przedstawia krajom zalecenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania poziomu szczepień przeciwko polio powyżej 95% w celu zmniejszenia ryzyka wybuchu epidemii, wzmocnienia nadzoru epidemiologicznego oraz aktualizacji krajowych planów gotowości i reagowania na wypadek wystąpienia wirusa polio i wybuchu epidemii.

Panamerykańska Organizacja Zdrowia kontynuuje współpracę techniczną z władzami ds. zdrowia w regionie w zakresie formułowania, wdrażania i monitorowania planów ograniczania ryzyka wybuchu epidemii polio. WHO wspiera również monitorowanie, poprawę zasięgu szczepień, nadzór nad ostrym porażeniem wiotkim, informowanie o ryzyku i reagowanie na epidemie.

READ  Kobiety, które wykonują więcej kroków dziennie, mogą cierpieć na tzw