Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Mleko kobiece od zaszczepionych kobiet eliminuje uporczywe zakażenie SARS-CoV-2

W ciągu ostatnich dwóch lat napotkaliśmy liczne doniesienia o utrzymujących się objawach choroby koronawirusowej (COVID-19), powszechnie określanej jako „długi COVID”. Objawy te obejmują duszność, zmęczenie, bóle mięśni, wypadanie włosów i zaburzenia zdolności poznawczych.

Chociaż mechanizmy i czynniki przyczyniające się do powstania od dawna nowego koronawirusa pozostają nieuchwytne, pacjenci z obniżoną odpornością mają tendencję do częściowej tolerancji zakażenia SARS-CoV-2 i ciężkiego ostrego zespołu oddechowego.

Istnieją dowody na to, że przeciwciała immunoglobuliny A (Ig) są bardziej skuteczne przeciwko SARS-CoV-2 niż przeciwciała swoiste dla IgG i stanowią formę wczesnej skutecznej neutralizacji. Zarówno przeciwciała IgA, jak i IgG są wydzielane do mleka karmiących matek wcześniej zakażonych SARS-CoV-2 oraz tych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Stado: Eliminacja uporczywego wykrywania SARS-CoV-2 RNA u pacjenta z niedoborem NFκB w połączeniu z przyjmowaniem skłonności do spożycia ludzkiej piersi.K: Opis przypadku. Źródło: Munthera/Shutterstock

badania

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Wirusy Ma na celu przedstawienie wpływu infuzji osocza, a następnie podawania mleka matki jako leczenia przetrwałego zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentki ze zmiennym fenotypem niedoboru odporności (CVID).

Wybrany pacjent miał polimorfizm genu NFκB1, który charakteryzuje się immunosupresją i ciężkim niedoborem produkcji limfocytów B i przeciwciał.

Sprawozdanie o stanie

32-letnia kobieta doświadczyła bólu gardła, kaszlu i gorączki (38-38,5°C) wraz z bólem głowy, zmęczeniem, utratą apetytu i biegunką w dniu 11 marca 2021 r. przez ostatnie dwa tygodnie.

Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-qPCR) próbki z nosogardzieli wywołanej RNA SARS-CoV-2.

W czasie wizyty kontrolnej miesiąc później pacjent był bezobjawowy. Jednak próbki wymazów z jamy ustnej i gardła wykazały miano wirusa wynoszące 1,99 × 107 kopii RNA na ml. Sekwencjonowanie genetyczne ujawniło wariant gamma SARS-CoV-2 jako organizm sprawczy.

Łagodna gorączka utrzymywała się przez 75 dni po potwierdzeniu zakażenia, a pacjentka również doświadczyła utraty wagi w ciągu czterech miesięcy po zakażeniu. W międzyczasie poziomy TK klatki piersiowej, elektrokardiogram (EKG) i saturacja tlenem (SpO2) pozostały prawidłowe. Inne objawy pozostały oporne w okresie po COVID.

READ  Dla Twoich pacjentów: czy to, co widzisz, jest nieszkodliwe, czy jest to rak skóry?

Około trzy miesiące po rozpoznaniu COVID, za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR) wykryto 1,35 × 108 kopii RNA/ml RNA SARS-CoV-2; Sekwencjonowanie całego genomu pomogło potwierdzić wynik.

Analiza filogenetyczna wykazała maksymalne prawdopodobieństwo (przy użyciu NextStrain) linii gamma. Wykluczono możliwość reinfekcji.

Oś czasu COVID-19 u pacjenta z niedoborem NFκB.  (+), pozytywny;  (-) , negatywny.  (%) reprezentuje procent pokrycia sekwencjonowanego genomu SARS-CoV-2.Oś czasu COVID-19 u pacjenta z niedoborem NFκB. (+), dodatni; (-) , negatywny. (%) reprezentuje procent pokrycia sekwencjonowanego genomu SARS-CoV-2.

Pacjent był izolowany i leczony w domu pod nadzorem lekarza. Chociaż ten przebieg kliniczny COVID-19 uznano za nieuregulowany, nadmierne zapalenie nie wystąpiło w ciągu 124 dni po postawieniu diagnozy.

19.05.2021 r. podawano dożylnie 600 ml osocza rekonwalescencyjnego o mianie IgG 1:640 od ​​dwóch pacjentów z COVID-19 przez dwa kolejne dni. Trzy dni po wstrzyknięciu jej choroba przebiegająca z gorączką ustąpiła, a pacjentka poczuła się lepiej. W tym czasie RNA SARS-CoV-2 utrzymywał się w próbkach wymazów z jamy ustnej i gardła, co wykryto w teście RT-qPCR przeprowadzonym 7 czerwca 2021 r.

Ponadto pacjentka nie wyzdrowiała w pełni, apetyt na jedzenie nie powrócił, a ona nadal czuje się słaba. Infekcja pozostała bezobjawowa, stwarzając ryzyko transmisji, a nawet progresji do ciężkiego COVID-19.

Następnie zasugerowano, że IgA SARS-CoV-2 – pochodzące z mleka matki – należy podawać kobietom, które otrzymały szczepionkę COVID-19. Strategia ta opierała się na stwierdzeniu, że dimery IgA są skuteczniejsze niż monomery IgG w neutralizowaniu SARS-CoV-2.

Do tego celu stosowano mleko pasteryzowane pobrane od matki zaszczepionej BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) – 180 ml dziennie przez 2 tygodnie. Spożycie ćwiczono tak, aby pacjent trzymał mleko w ustach przez co najmniej trzy minuty przed połknięciem.

Zaledwie tydzień po wstrzyknięciu osocza do rekonwalescencji, liczba neutrofili, limfocytów i monocytów bezwzględnych podwoiła się, co wskazuje na powrót do normy krwiotwórczej. Jednak limfocyty zmniejszyły się o połowę po tygodniu – po spożyciu mleka matki – i wykazywały wartość bliską górnej granicy normy.

READ  Rzadki różowy olbrzymi księżyc przygotowuje się do ponownego pojawienia się - oto kiedy oglądać | UK News

Zmiany powyższych parametrów obrazowały stan kliniczny zakażenia SARS-CoV-2, które poprzedzało efekt interwencji terapeutycznych.

Należy zauważyć, że przed wstrzyknięciem osocza w okresie zdrowienia liczba komórek CD3 + i CD4 + zmniejszyła się o ponad połowę zwykłej liczby, która została przywrócona po wstrzyknięciu osocza i spożyciu mleka matki. Jednak podczas infekcji nie zaobserwowano żadnych zmian w stosunku CD4+/CD8+ ani bezwzględnej liczbie CD19+. W okresie po interwencji znaczne obniżenie poziomu białka C-reaktywnego i ferrytyny w surowicy (który wzrósł wcześniej) wskazywało na silne działanie neutralizujące – co sugeruje działanie ochronne.

Pacjent całkowicie wyzdrowiał do 21 lipca 2021 r.; Zostało to potwierdzone ujemnymi wynikami testu (RT-qPCR) wymazów z jamy ustnej i gardła, 16 dni po leczeniu. W dniu 24.11.2021 r. pacjentka pozostała ujemna w kierunku COVID-19 – zgodnie z niewykrywalnymi testami IgM i RT-qPCR.

Ten opis przypadku donosi o niekonwencjonalnym zastosowaniu swoistych przeciwciał wydzielniczych z mleka kobiecego w leczeniu COVID-19. Spekulowano, że przeciwciała IgA wydzielane do mleka kobiet zaszczepionych COVID-19 mogą neutralizować utrzymujący się SARS-CoV-2 w różnych narządach nowo zakażonych osób, takich jak migdałki, gardło i przewód pokarmowy.

Dlatego taka interwencja terapeutyczna może pomóc w pozbyciu się infekcji u osób z obniżoną odpornością, które przez długi czas były zakażone wirusem Covid. W niniejszym przypadku nie zaobserwowano żadnych nowych mutacji w genomie wariantu gamma lub polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) podczas całego okresu badania, mimo że pacjent ma obniżoną odporność.

Numer czasopisma:

  • Sabino, J, Amorim, M, De Souza, W, et al. (2022). Wykrywanie przetrwałego RNA SARS-CoV-2 u pacjentki z niedoborem NFκB w związku ze spożyciem mleka matki: opis przypadku. wirusy. doi: 10.3390/v14051042. https://www.mdpi.com/1999-4915/14/5/1042