Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Litwa, Polska, inwestycje pozwoliły na intarkanektar o mocy 700 MW

2 czerwca (Listopad Odnawialny) – Polski Operator Systemu Przesyłowego (OSD) wyraża zgodę na inwestycję BSE SA i litewskiego Litgrid w projekt połączenia międzysystemowego o mocy 700 MW między Polską a Litwą.

Harmony Link będzie podmorskim systemem okablowania o długości 330 km (205,1 mil), który połączy Sarnovich, Polskę i litewski Dorpenoy i umożliwi synchronizację z harmonijną częścią Europy, która widziała systemy elektroenergetyczne państw bałtyckich. Pomoże zintegrować większy potencjał energii odnawialnej w krajach bałtyckich, gdy zostanie udostępniony online w 2025 roku.

PSE i Litgrid podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne w fazie realizacji projektu o wartości 700 mln euro (854,7 mln USD), poinformowały w poniedziałek PSE. Kolejnym krokiem będzie zainicjowanie procedur przetargowych mających na celu znalezienie wykonawców na stacje kablowe i przekształtnikowe wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Planowanie regionalne i ocena oddziaływania na środowisko są obecnie w toku na każdej stronie.

Projekt dofinansowania z Unii Europejskiej (UE) w wysokości 500 mln euro, sfinansowany z grantu. Zgodnie z ustaleniami z zeszłego roku, Litgrid zainstaluje kabel HVTC, a BSE będzie odpowiadać za konwertery w obu krajach.

Drugie połączenie między Polską a Litwą jest połączone. Po pierwsze, połączenie Litball, napowietrzne połączenie energetyczne, które działa od 2016 roku.

(1,0 EUR = 1,221 USD)

READ  Gelamco ubezpiecza 65% swojej wartości w Polsce