Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Liczba Ukraińców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 300 tys.

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców liczba Ukraińców posiadających ważne zezwolenie na pobyt w Polsce przekroczyła 300 tys.

Według danych podanych przez to samo źródło, od 2014 roku w Polsce nastąpił znaczny wzrost liczby Ukraińców, głównie w wyniku chęci podjęcia pracy, SchnegenVisaInfo.com Raporty.

„Głównymi czynnikami wpływającymi na to wydarzenie są sytuacja gospodarcza i gospodarcza na Ukrainie, wprowadzenie ruchu bezwizowego i łatwy dostęp do polskiego rynku pracy”. W oświadczeniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców czytamy:

Statystyki pokazują, że Ukraińcy przebywają w Polsce od dawna, zamiast czasowo się przeprowadzać.

„Oprócz tak zwanych ogłoszeń o przydziałach pracy w Polsce, program Bussines Harbour został rozszerzony na obywateli Ukrainy. Raport mówi.

Do najpopularniejszych obszarów w Polsce wybieranych przez obywateli Ukrainy, oprócz Mazowsza należą następujące ziemie polskie:

  • Masowiki – 22 proc. populacji,
  • małopolskie – 12 proc.,
  • Wielkopolska – 12 proc.
  • dolnośląskie – 9 proc.

Według Urzędu do Spraw Cudzoziemców około 60 proc. Ukraińców posiadających ważne polskie zezwolenia na pobyt jest w wieku od 18 do 40 lat. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia stanowią 12 proc., a obywatele powyżej 40 roku życia 28 proc. . Statystyki pokazują, że mężczyźni stanowią nieco ponad 54 procent populacji.

Około 84 proc. Ukraińców posiada zezwolenie na pobyt czasowy, które jest ważne maksymalnie 3 lata. Większość z nich to problemy związane z uzyskaniem pracy (77% przypadków). Najczęstszymi powodami pozostawania Ukraińców w Polsce są problemy rodzinne (12 proc.) i wykształcenie (2 proc.).

Jednak w danych podanych powyżej nie ma osób przebywających w Polsce w ramach ruchu czasowego bezwizowego lub na podstawie wiz.

Ostatnio liczba zgłoszeń SchengenVisaInfo.com Znaczący wzrost odnotowali Gruzini posiadający ważne zezwolenie na pobyt w Polsce. 10 000 lub więcej niż dwa razy więcej niż dwa lata temu.

READ  Polska: Mieszanie opery i pojawianie się w czymś Ochman

Wzrost liczby Gruzinów pozostających w Polsce znacznie wzrósł od czasu wprowadzenia ruchu bezwizowego w 2017 r., a takie dane udostępnił Polski Urząd do Spraw Cudzoziemców.