Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Jak szczepionki weterynaryjne wpływają na zdrowie człowieka

wstęp
Dlaczego szczepionki weterynaryjne są ważne?
Rodzaje szczepionek weterynaryjnych
Jak szczepionki weterynaryjne mogą pozytywnie wpływać na zdrowie człowieka?
Jak szczepionki weterynaryjne mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka?
Bibliografia
dogłębna lektura


Stosowanie szczepionek weterynaryjnych dramatycznie wzrasta w celu ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Istnieją jednak dowody sugerujące, że u ludzi, którzy zostali przypadkowo narażeni na szczepionki weterynaryjne, mogą wystąpić zdarzenia niepożądane.

Szczepionki weterynaryjne. Źródło zdjęcia: Dusan Petkovic / Shutterstock.com

Dlaczego szczepionki weterynaryjne są ważne?

Szczepionki weterynaryjne odgrywają zasadniczą rolę w ochronie zwierząt gospodarskich (inwentarza żywego), dzikich zwierząt i zwierząt domowych przed chorobami zagrażającymi życiu. Szczepionki zmniejszają również zapotrzebowanie na antybiotyki i umożliwiają produkcję wystarczającej ilości zwierząt żywieniowych dla stale rosnącej populacji ludzkiej.

Światowy program zwalczania księgosuszu, obejmujący szczepienia weterynaryjne, jest jednym z największych osiągnięć weterynarii. Pomogła całkowicie zlikwidować księgosusz w 2011 roku. Jest to pierwsza choroba zwierzęca, która została zwalczona na całym świecie.

Rodzaje szczepionek weterynaryjnych

Szczepionki weterynaryjne pierwszej generacji, w tym żywe szczepionki inaktywowane i atenuowane, odniosły duży sukces w przemyśle hodowlanym i drobiowym. Jednak te klasyczne szczepionki mają potencjalne wady. Podczas gdy Inaktywowane szczepionki nie wywołują odpowiedzi immunologicznej o szerokim spektrum, a żywe szczepionki atenuowane wiążą się z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby.

Wady szczepionek pierwszej generacji zostały omówione w przypadku szczepionek drugiej generacji (rekombinowane szczepionki podjednostkowe) i trzeciej generacji (DNA, RNA, wektorów i chimerycznych). Innym nowym wynalazkiem są szczepionki markerowe, które zawierają delecję mutacji patogenów typu dzikiego.

Jak szczepionki weterynaryjne mogą pozytywnie wpływać na zdrowie człowieka?

Szczepionki weterynaryjne odgrywają jednakową rolę wirusową w ludzkim samopoczuciu. Szczepionki stosowane w hodowli bydła i drobiu pomagają utrzymać optymalne zdrowie zwierząt i poprawiają produkcję karmy dla zwierząt. Łącznie wysiłki te zwiększają podaż wysokiej jakości białka zwierzęcego dla populacji ludzkiej.

Według szacunków ONZ, światowa populacja liczy obecnie 8 miliardów w 2022 roku. Przewiduje się, że w 2050 roku osiągnie 9,7 miliarda. Aby zaspokoić zapotrzebowanie szybko rosnącej populacji ludzkiej na żywność, niezbędny jest znaczny wzrost produkcji żywności zwierzęcej. Szczepionki weterynaryjne odgrywają zasadniczą rolę w zaspokajaniu tej potrzeby.

Oprócz ochrony zwierząt szczepionki weterynaryjne zmniejszają ryzyko chorób odzwierzęcych przenoszonych ze zwierząt na ludzi różnymi drogami przenoszenia. W krajach rozwiniętych wścieklizna została praktycznie wyeliminowana z ludzi poprzez szczepienie szczepionkami przeciwko wściekliźnie zwierząt domowych i dzikich.

Trwająca pandemia koronawirusa 2019 (COVID-19) jest najbardziej widocznym przykładem zwiększonej podatności ludzi na choroby odzwierzęce.

Zmienne użytkowanie gruntów spowodowane przez człowieka, degradacja środowiska oraz zglobalizowany handel i podróże są głównymi tego przyczynami Przenoszenie patogenów ze zwierząt na ludzi, prowadzące do pojawienia się nowych i śmiertelnych chorób odzwierzęcych. Szybki rozwój nowych szczepionek weterynaryjnych może odegrać istotną rolę w kontrolowaniu pojawiania się tych chorób.

Opracowano szczepionki weterynaryjne przeciwko różnym patogenom (Escherichia coli A Salmonella jelitowa) pomagają ograniczyć przenikanie patogenów z zakażonych zwierząt, zmniejszając w ten sposób ryzyko chorób przenoszonych przez żywność u ludzi.

Szczepionki weterynaryjne zmniejszają zapotrzebowanie na antybiotyki stosowane w leczeniu infekcji u zwierząt. Nadużywanie antybiotyków może prowadzić do pojawienia się opornych bakterii u zwierząt. Spożywanie surowej lub niedogotowanej żywności zwierzęcej może przenosić odporne bakterie ze zwierząt na ludzi. Spożywanie warzyw, owoców lub wody zanieczyszczonej odchodami zwierzęcymi może również zarażać ludzi opornymi bakteriami. Stosowanie szczepionek w celu zapobiegania infekcji zamiast antybiotyków zmniejsza ryzyko oporności na antybiotyki.

szczepionki weterynaryjne

Szczepionki weterynaryjne. Źródło zdjęcia: Dusan Petkovic / Shutterstock.com

Jak szczepionki weterynaryjne mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka?

Zwiększone stosowanie szczepionek weterynaryjnych może zwiększyć narażenie ludzi na szczepy szczepionkowe, co z kolei może niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka.

Wiele szczepionek weterynaryjnych dla zwierząt podaje się doustnie lub donosowo (szczepionki aerozolowe). Te metody podawania szczepionki mogą narazić osoby znajdujące się w pobliżu na większe ryzyko niezamierzonej ekspozycji na szczepy szczepionkowe.

Obecnie dostępnych jest kilka żywych atenuowanych szczepionek do stosowania u zwierząt. Podawanie żywych szczepionek zwierzętom spożywczym może zwiększyć ryzyko narażenia ludzi na szczepy szczepionkowe, co może mieć negatywny wpływ na ludzkie zdrowie.

Osoby starsze, pacjenci z rakiem, biorcy przeszczepów narządów, osoby zakażone ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i inni pacjenci z obniżoną odpornością są szczególnie narażeni na wystąpienie niekorzystnych skutków zdrowotnych po ekspozycji na szczepy szczepionki weterynaryjnej.

Jeśli chodzi o narażenie zawodowe, weterynarze są bardziej narażeni na narażenie na żywe szczepy pyłków poprzez zranienia igłą, otwarte rany lub spraye do oczu. Narażenie zawodowe na szczepionki weterynaryjne może również wystąpić u osób zajmujących się hodowlą zwierząt i ryb.

Badania dotyczące narażenia zawodowego na weterynaryjne produkty biologiczne wykazały, że niezamierzone samozaszczepienie żywej szczepionki wąglikowej i Brucella Szczepionki przeciwko wirusowi Newcastle powodują u ludzi zarówno zakażenia miejscowe, jak i ogólnoustrojowe.

Jednym z najczęstszych objawów związanych z narażeniem na szczepionkę weterynaryjną jest reakcja alergiczna lub zapalna w miejscu wstrzyknięcia (szczepienie). Za te nieszczęścia odpowiadają adiuwanty stosowane w preparatach szczepionek.

Istnieją dowody sugerujące, że nieumyślne wstrzyknięcie do stawów i palców może prowadzić odpowiednio do aseptycznych ropni stawów i martwicy palców. W niektórych przypadkach stwierdzono, że samowstrzyknięcie powoduje reakcje anafilaktyczne wymagające hospitalizacji.

Poza niezamierzonym narażeniem ludzie mogą celowo narażać się na szczepionki weterynaryjne. Na przykład ludzie czasami stosują szczepionki weterynaryjne jako profilaktykę przeciwko niektórym chorobom (zapalenie mózgu Zachodniego Nilu, borelioza i wąglik), na które nie są dostępne szczepionki dla ludzi.

Bibliografia

[Further Reading: Vaccine ]

READ  Pominięto ponownie uruchomiony program premiowy lekarza