Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Hiszpania pójdzie za Włochami i Polską i opuści Pakt Energetyczny

Według Politico, Hiszpania rozpoczęła procedurę wycofywania się z Traktatu Karty Energetycznej (ETC), podpisanego przez 53 kraje i obowiązującego od 1998 roku, który ma na celu ochronę inwestycji zagranicznych w infrastrukturę energetyczną. Inwestorzy powołali się na traktat, aby postawić Hiszpanię w ponad 50 sprawach dotyczących cięć energii odnawialnej.

Trzecia wicepremier i minister transformacji środowiska Teresa Ribera już kilkakrotnie wskazywała na potrzebę dostosowania Traktatu do nowej rzeczywistości energetycznej, która jest bardziej zielona i daleka od tradycyjnych źródeł energii.
Ostatecznie rząd zdecydował się odstąpić od traktatu, argumentując, że negocjacje te nie były na tyle ambitne, aby osiągnąć cele określone w porozumieniu paryskim z 2015 r. Innymi ważnymi sygnatariuszami były również Holandia i Luksemburg.
Hiszpania podąża drogą zaplanowaną w zeszłym tygodniu przez Polskę, która ogłosiła zamiar wystąpienia z traktatu. Włochy zrobiły to już w 2016 roku.

Traktat zawiera mechanizm rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu, który przez wiele lat prowadził Hiszpanię do rankingu krajów o największej liczbie postępowań arbitrażowych wszczętych ze względu na niższe premie za energię odnawialną.
Źródłem fali arbitrażu między Hiszpanią a wieloma inwestorami jest reforma rządu Mariano Rajoya z 2013 r., mająca na celu zniesienie składek na odnawialne źródła energii, zatwierdzona w 2007 r. przez rząd Jose Luisa Rodrigueza Zapatero.

Zgodnie z szacunkami Krajowej Komisji ds. Rynku i Konkurencji (CNMC), ta zmiana regulacyjna, zatwierdzona przez Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, obniżyła zyski tych obiektów o 1,7 mld euro.

Ta zmiana zasad gry doprowadziła do zalewu arbitrażu, który do tej pory przekroczył pół setki, z roszczeniami o wartości około 10 miliardów euro.

Coroczne raporty Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID), sądu arbitrażowego Banku Światowego, który administruje większością arbitrażu, ujawniają, że Królestwo Hiszpanii było najbardziej pozwanym krajem w latach 2013, 2014, 2015, 2016 i 2019.

READ  Kwietniowy deszcz urodzinowy przynosi Polsce majowe kwiaty