Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Energia geotermalna może pokryć połowę zapotrzebowania na ciepło w Polsce

Smog nad Warszawą, Polska – listopad 2015 fot. (Źródło: Flickr / Radek Kołakowski, Creative Commons)

Pomimo szacowanego znacznego potencjału energii geotermalnej w Polsce, rozwój jest opóźniony, ale obecnie widzi się więcej funduszy rządowych mających na celu przyspieszenie rozwoju.

Energetyka geotermalna to dziedzina energetyki, która w Polsce nie rozwijała się dynamicznie, choć ma ogromny potencjał, więc lokalne nowości w kraju zeszły tydzień. Od kilku lat ilość energii pozyskiwanej z gruntu w zasadzie nie wzrasta, a realizacja poszczególnych inwestycji trwa latami.

Energia geotermalna to temat, o którym na co dzień niewiele się mówi. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, zazwyczaj myślimy przede wszystkim o farmach wiatrowych i energii słonecznej. W międzyczasie potencjał tkwi głęboko w ziemi, ale nie jest wystarczająco wykorzystywany.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział zwiększenie wydatków na rozwój geotermii w Polsce. Program „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” otrzyma nie 300 mln zł (64 mln euro), ale 480 mln zł (102 mln euro), co oznacza, że ​​podczas trwającego drugiego naboru polskie gminy będą mogły ubiegać się o wsparcie w łącznej kwocie nie 70 mln zł, ale 250 mln zł (53 mln euro).

„Energia geotermalna dostarcza 'czystą’ i bezemisyjną energię, co jest szczególnie ważne w naszych intensywnych działaniach na rzecz ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza w kraju. Jednocześnie jest bardzo stabilnym źródłem energii, niezależnie od pory roku i warunki pogodowe, jest również neutralny dla krajobrazu.

Energia geotermalna ma potencjał. Ale nie ma pracy w zasięgu wzroku

Niestety energetyka geotermalna w Polsce nie rozwija się bardzo szybko, co z pewnością nie jest w tempie zakładanym dziesięć lat temu. W pełni ilustruje to raport NOK, w którym porównano rzeczywisty stan zużycia energii geotermalnej ze stanem założonym w Krajowym Planie Działań na rzecz Energii Odnawialnej z 2010 r. W rzeczywistości w 2022 r. zużyto prawie pięciokrotnie więcej energii geotermalnej niż zakładano. dekadę temu.

READ  Niemcy widzą w Polsce cud gospodarczy wzrostu po COVID | Biznes | Wiadomości gospodarcze i finansowe z niemieckiej perspektywy | D.W.

NIK podaje, że 94 proc. Ciepło pozyskiwane z wód termalnych w Polsce pochodziło z ciepłowni wybudowanych przed 2015 rokiem. W ostatnim czasie inwestycje w rozwój geotermii zostały zwiększone, ale na efekty będziemy musieli poczekać.

Według Thomasa Roczyka z Nauka To Like Channel, odwołując się do wypowiedzi Jerzego Naurukiego, energia geotermalna może w perspektywie kilkudziesięciu lat odpowiadać za kilka procent energii zużywanej w naszym kraju. Te słowa padły w 2009 roku, a od kilku lat niewiele się dzieje w związku z rozwojem energetyki geotermalnej – od 2015 roku w kraju nie zbudowano ani jednej ciepłowni geotermalnej.

Nie oznacza to, że żadne projekty nie są realizowane. Trwają procedury budowy kolejnych obiektów, ale jest to czasochłonne. Według raportu NIK średni czas budowy ciepłowni geotermalnej to około sześciu lat.

Ponadto elektrownie geotermalne nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Z wyliczeń NIK wynika, że ​​w latach 2015-2020 żaden z funkcjonujących obiektów nie wykorzystywał nawet połowy własnego potencjału.

Biorąc pod uwagę, że według NIK zasoby geotermalne w naszym kraju mogą pokryć nawet połowę zapotrzebowania Polski na ciepło, trudno uwierzyć, że technologia ta od kilku lat rozwija się w tak wyczerpującym tempie.

źródło: Gadzetomania