Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Electricite de France: EDF potwierdza swoje zaangażowanie we wspieranie polskiego programu energetyki jądrowej poprzez zawarcie umów o współpracy z 5 polskimi firmami podczas V Polsko-Francuskiego Dnia Przemysłu Jądrowego w Ołtarzewie

22 czerwca 2022 Zdeterminowana do wyboru na partnera strategicznego dla realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), EDF podpisała 5 nowych umów o współpracy z polskimi firmami podczas V Polsko-Francuskiego Dnia Przemysłu Jądrowego w Otarzio w Polsce.

Wydarzenie to zostało zorganizowane pod Wysokim Patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Francji w Polsce Frédérica Pelete, we współpracy z IGEOS i GIFEN, a uczestniczyli w nim przedstawiciele polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w celu zacieśnienia współpracy polsko-francuskiej firm. Wsparcie wstępnej oferty EDF na dostarczenie 4 do 6 EPR w Polsce.

Przy udziale co najmniej 200 osób reprezentujących ponad 90 firm wydarzenie odniosło duży sukces, gdyż umożliwiło wiele spotkań pomiędzy firmami w celu przyspieszenia rozwoju wzajemnej współpracy w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji energetyki jądrowej Zakłady EPR w Polsce i ewentualnie na świecie.

Z tej okazji EDF zawarł nowe umowy o współpracy z pięcioma polskimi firmami, potwierdzające prekwalifikację do udziału w potencjalnych programach EPR: Polimex Mostostal, Sefako, Tele-fonika Kable, Uniserv i ZRE Katowice. Umowy o współpracy zostały również zawarte pomiędzy Bouygues Travaux Publics i Budimex SA oraz pomiędzy IGEOS i GIFEN. Umowy te są następstwem podpisania w grudniu 2021 roku we Francji 5 umów o współpracy z Zarmen, Rafako, Dominion, Egis Polska i EPG.

Vakisasai Ramani, starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój jądrowy Powiedział: „EDF jest zaangażowany we współpracę z polskim łańcuchem dostaw dla powodzenia projektów EPR w Polsce i Europie. Ambicja EDF w Polsce jest bardzo jasna i nigdy się nie zmieniła: chcemy zaoferować zintegrowaną ofertę opartą na europejskiej technologii oraz europejskiego łańcucha dostaw, aby przyczynić się do niezależności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw i transformacji energetycznej”.

Thierry Deschow, Dyrektor Zarządzający Przedstawicielstwa EDF w Polsce Powiedział: „Współpraca polskich i francuskich firm przy projektach EPR w Polsce, systematycznie budowana przez lata przez EDF, umożliwi znaczącą transformację i zwiększenie możliwości polskiego przemysłu. Z 66 polskimi firmami już wstępnie zakwalifikowanymi przez EDF , pracujemy nad wzmocnieniem naszej strategii lokalizacyjnej w Polsce, jesteśmy pewni, że do końca tego roku zdołamy podnieść ten wynik do ponad 100.”

READ  Polska ustawa medialna stoi w obliczu niepewnej przyszłości w związku z podziałami koalicji

EDF złożyła niewiążącą Ofertę Wstępną do polskiego rządu w dniu 13 października 2021 r. na dostawę działań w zakresie Inżynierii, Zamówień i Budownictwa (EPC) dla czterech do sześciu bloków EPR w Polsce, reprezentujących odpowiednio łączną moc zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GW. W dwóch lub trzech witrynach. Ten wstępny widok obejmuje wszystkie kluczowe parametry programu, takie jak konfiguracja zakładu, schemat przemysłowy, plany rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, oszacowanie kosztów i harmonogram.