Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Duży wzrost importu zwiększa deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski za marzec | Artykuł – Towar

Deficyt na rachunku obrotów bieżących osiągnął w marcu prawie 3 mld euro (blisko konsensusu 2,8 mld euro), po deficycie 2,7 mld euro w lutym. Szacujemy, że saldo na rachunku obrotów bieżących narastająco za 12 miesięcy pogorszyło się z -1,7% PKB w lutym do -2,2% PKB w marcu. Deficyt handlowy wzrósł z 1,6 mld euro w lutym do 3,3 mld euro w marcu. W ujęciu skumulowanym 12 miesięcy deficyt handlowy zwiększył się z 1% PKB w lutym do 1,7% PKB w marcu. Nadwyżka w usługach w wysokości 2,1 mld euro zrekompensowała niedobór dochodów pierwotnych i wtórnych (odpowiednio 1,5 mld euro i 0,3 mld euro).

Pogorszenie wskaźników zewnętrznych w marcu odzwierciedla skutki związane z wojną na Ukrainie, w tym wzrost rachunków za import spowodowany wyższymi cenami energii na rynkach światowych oraz załamaniem eksportu na wschód. Różnica między roczną dynamiką importu towarów (34,3% r/r) i eksportu (16,2% r/r) znacząco wzrosła z 10,4 p.proc. w lutym do 18,1 p.proc. w marcu.

Komunikaty prasowe Narodowego Banku Polskiego wskazują na istotną rolę zmian cen jako głównych czynników wpływających na wartość eksportu i importu, podczas gdy zmiany wolumenów pozostały stosunkowo niewielkie. W wyniku wojny załamał się eksport na Ukrainę (tylko nieznaczny wzrost odnotowano w eksporcie paliw, żywności i sprzętu medycznego), podczas gdy na skutek sankcji spadł eksport do Rosji i Białorusi. Udziały Rosji i Białorusi w polskim eksporcie spadły do ​​najniższych poziomów, co najmniej 2 tys.

Oprócz zakłóceń w handlu zagranicznym ze Wschodem, polskie firmy nadal cierpią z powodu zakłóceń globalnego łańcucha dostaw spowodowanych pandemią. Pisaliśmy o tym obszernie w naszym nowym raporcie Polska w globalnych łańcuchach wartości podczas pandemii i wojny (link do wersji polskiej: https://ing-ekonomiczny.pl/publikacja/739803).

Dzisiejszy odczyt jest naszym zdaniem neutralny dla złotego, gdyż pogorszenie wskaźników zewnętrznych to efekt wojny i związanego z nią wpływu cen, zwłaszcza na rynkach energii. Na kurs złotego nadal wpływa wojna na Ukrainie, oczekiwania na utrzymanie się wysokich stóp procentowych NBP oraz niepewność związana z odblokowaniem środków unijnych z KPR. W trudnych warunkach zewnętrznych spodziewamy się dalszego pogorszenia deficytu na rachunku obrotów bieżących Polski w nadchodzących miesiącach do poziomu znacznie powyżej 3% PKB.

READ  Rekord Polski LGBTQ + kryje zwycięstwo olimpijskie - POLITICO